Eleonora Schipor: Nesecatul dor de Eminescu

Eminescu… Citit, apreciat, adorat de o lume, de-a lungul veacurilor. Eminescu… Mândria și demnitatea poporului nostru. Dintotdeauna mi-a plăcut poezia lui Eminescu. De când am învățat prima sa poezie. Eram prin clasele primare. La noi acasă se vorbea de cultură, literatură, artă, tradiții. Regretații mei părinți vorbeau frumos de Eminescu, ca și de alți mari clasici ai lumii. Mama mea Viorica, a avut un frate, Dumitru, Dumnezeu să-l ierte, care fusese student la politehnică. Era un mare pasionat de Eminesu, le recita și celor de acasă versurile lui, le povestea despre viața și activitatea sa. Pe urmă, prin clasa  a 6-ea se pare, într-o vară, păscând văcuța pe marginile imașurilor, din satul meu de baștină Pătrăuții de Jos, am învățat pe de rost 100 de poezii de ale poetului. Țin minte că aveam o carte mare, groasă, cu copertele cafenii. Era de la bibliotecă.

           Fiind în clasele mari sorbeam cu nesaț totul ce găseam la bibliotecă despe Eminescu. De fapt dragostea de lectură o păstrez până azi în suflet. Țin minte și acum minunatele lecții de literatură predate de regretatul nostru profesor de limba și literatura română (pe atunci moldovenească) Dumitru Ștefureac. Trăia parcă acele versuri, acele momente când ne vorbea de marele poet, ca de altfel de toți marii clasici ai literaturii. La o lecție în clasa a 9-a, am recitat pe de rost „Luceafărul”. Prezent la lecție era și șeful de studii de atunci, și el profesor de limba și literatura maternă dl Vasile Gavriliuc. Până acum, când ne întâlnim, deși au trecut mulți ani, își aduce aminte de acea lecție. N-am uitat-o nici eu, și n-o voi uita niciodată.

           Studentă fiind am început să procur cărțile Poetului. Mai întâi în limba moldovenească de atunci. Doar la librăria „Luceafărul” puteam găsi rareori câte o carte cu versurile sale în limba română.

           Pe parcursul anilor participând la felurite întâlniri, prezentări de carte, Simpiozioane, conferințe, cenacluri literare am avut ocazia să procur, să primesc în dar mai multe cărți dedicate Poetului nepereche, dar  și cele cu opera-i nemuritoare. Astfel am sclipuit o mini-bibliotecă eminesciană.  Am și câteva portrete de ale poetului, unul din ele fiind amplasate în camera-muzeu de acasă.

           Bineînțeles că la liceul din Cupca avem multe cărți de și despre Eminescu. În biblioteca liceului, în cabinetul de limba și literatura română, în incinta muzeului istoric, avem cărți, broșuri, almanahuri, ziare, fotografii ale poetului neamului nostru. În incinta muzeului am o mapă cu fotografii, ziare, reviste dedcate Poetului.

           Cu mai mulți ani în urmă am scris o poezie, dedicată celui mai mare poet al nostru. A fost publicată în toate ziarele noastre bucovinene, am publicat-o în mai multe reviste și almanahuri din România, dar și în cartea mea de versuri „Lumea miraculoasă a poeziei”. Datorită poetei și traducătoarei ucrainene Maria Gulei, am și varianta ucraineană a acestei poezii. Am publicat-o în mai multe săptămânaluri ucrainene.

           Iată de data asta am pregătit o mică expoziție personală, cu doar câteva din cărțile de și despre Poet. Nemaivorbind de almanahurile, ziarele, revistele pe care dacă, ar trebui să le expun ar ocupa toată casa.

           Anual organizam și la școală (acum liceul din Cupca) diferite expoziții, alteori lecturi literare, ședințe ale cenaclului literar „Lămâița” unde vorbeam, citeam, scriam, publicam și gândeam la Eminescu și la valoarea operei sale.  Sperăm că aceste vremuri grele se vor termina și vom reveni din nou la viața obișnută.

          Și în biblioteca de la Pătrăuții de Jos, anual, în preajma zilei de 15 ianuarie și 15 iunie erau  organizate expoziții, întâlniri cu poeții, cu elevii liceului local.

           Am avut fericita ocazie să ajung de două ori la Ipotești, la baștina Poetului nostru. Am adus la casa-muzeu de acolo un set de ziare și reviste de la noi din regiune cu publicații și materiale dedicate Luceafărului poeziei românești. De fapt în permenență adun materiale despre ceea ce se publică la noi despre Eminescu, fie chiar și în puținele ziare românești ce ne-au mai rămas. Nu odată am scris despre marele poet român și în publicațiile ucrainene.

           Anul trecut am avut fericita ocazie să ajung la cimitirul Belu din București să văd mormântul poetului.

           O deosebită impresie, emoții și nostalgie îmi produce întotdeauna pelerinajul la mănăstrea Putna. Mă opresc pe câteva clipe, dacă suntem tare grăbiți, în fața bustului din curtea mănăstirii, admirând chipul poetului și gândindu-mă că doar la câțiva pași se află și mormântul marelui voievod al neamului Ștefan cel Mare. Ce bărbați de ispravă a avut neamul nostru dintotdeauna.

           Noi, românii nordbucovineni ne mândrim cu faptul că avem monumentul liceanului Eminescu în centrul orașului Cernăuți, orașul adolescenței și tinereții poetului. Avem și bustullui în curtea casei fostului său profesor, iubitului său profesor Aron Pumnul. Veneam, când erau vremurile bune, de câteva ori pe an, la manifestările noastre de suflet. De câte ori avem ocazia venim cu câte un buchet de flori la monumentul său.

           Pe parcursul anilor am scris zeci de articole despre manifestărle cultural-literare dedicate poetului nostru național, indiferent unde n-ar fi avut loc, aducându-mi astfel modesta contribuție la promovarea și valorificarea operei eminesciene.

           De fapt, despre Eminescu și rolul său în literatura română, în literatura universală trebuie să vorbim în permanență, pentru ca tânăra generație să aibă și un cult al marelui poet. Astfel ne păstrăm valorile, limba, credința, identitatea…

EMINESCU

A vorbi despre El înseamnă a vorbi depre neamul nostru în literatura lumii. Chiar dacă l-am fi avut numai pe Eminescu în toată istoria literaturii române, avem cu cine ne mândri de-a pururi. Slavă Domnului că am avut și avem mulți poeți și prozatori de valoare în literatura română. Dar Eminescu e unul. Mândria neamului și a națiunii, a limbii române și a literaturii universale.

           De-a lungul anilor s-a scris și se publică, se compune, se pictează, se sculptează în permanență despre Poetul Neamului nostru. Cântece, poezii, poeme, legende, basme, mituri, tablouri, sculpturi… Mari oameni ai tuturor timpurilor îi aduc slavă și cinste, îi dedică adevărate capodopere de artă și perle literare. Anual în diferite colțuri ale lumii, acolo unde există suflare românească au loc conferințe, Simpozioane, saloane de carte, vernisaje și expoziții, întruniri și prezentări de carte, depuneri de coaroane și jerbe de flori la monumentele și busturile sale, recitaluri și concerte, seri  și cafenele literare, publicații în zeci de volume,  ziare, almanahuri, reviste, calendare, buclete, indice bibliografice, broșuri, foi volante… Nu cred să fie casă de român adevărat în care să nu fie măcar o singură  carte de-a Poetului nostru național.

 Este omagiul nostru adus Marelui Poet al neamului.

           Eminescu a fost și este numit în multe feluri: Titan, Luceafăr, Zeu, Poet nepereche, Stea a literaturii române, Mândria neamului nostru, Sfânt al literaturii române… mai este asemănat cu Doina, Fluierul, Balada, Legenda, Veșnicia, Cântec, Dor, Nemurire, Dăinuire, Speranță…

          Anul trecut l-am comemorat pe un alt mare poet al nostru al bucovinenilor, poetul-martir Ilie Motrescu de la Crasna. În vara acestui an vom marca cei 81 de ani ai acestui vrednic fiu al neamului. Ilie Motrescu este unicul poet care l-a numit pe Eminescu Atlant. Nimeni în literatura română nici până, nici după acea  nu l-a numit astfel pe inegalabilul nostru Eminescu. De fapt, în scrierile sale, i se destăinuia lui Eminescu ca unui adevărat prieten. Citindu-i pe amândoi, parcă îți pare rău că nu s-au cunoscut în scurta lor viață pământească. S-au întâlnit acolo sus printre luceferi, unde merită și le este locul.

           Cinstindu-l și citindu-l pe Eminescu ne cinstim cultura, literatura, graiul, neamul, baștina, obârșia, datinile și nesecatele noastre izvoare  cu apă vie  izvorâtă din înțelepciunea vrednicului nostru neam.

           Să-L citim pe Eminescu, să-i cinstim memoria și urma ce a lăsat-o pe acest Pământ. Să-i cunoaștem opera care este tezaurul literaturii române din toate timpurile. El este atât de al nostru și al lumii întregi. Marele nostru EMINESCU!

Eminescu e poetul…

Mai presus de legea firii
Și de viață în cuvânt,
Eminescu e Poetul –
Taină, vis și legământ.

Răsfoind a vieții carte,
Scris e peste ani, deplin,
Eminescu e Poetul –
Doină, viață și alin.

Colindând prin constelații
Pe al lacrimilor zbor,
Eminescu e Poetul –
Veșnicie, cânt și dor.

Dăinuind peste milenii
Visul dorului de-un veac,
Eminescu e Poetul –
Crez, duminică și leac.

Ne-am născut pe-aceste plaiuri
Înfrățindu-ne-n destin,
Eminescu e Poetul –
Codru, stea și dulce chin.

Tot urcând înspre înalturi
Cu el facem legământ,
Eminescu e Poetul –
Un Luceafăr dalb și sfânt.

                                 ELEONORA SCHIPOR

Publicitate