Ioana Viviana Michiu

Ioana Viviana Michiu – versuri

Ioana-Viviana Michiu: o străfulgerare lirică

Emilia Ţuţuianu – Floare de lotus