Ovidiu Trifan

Influențe ale folclorului muzical românesc în lirica eminesciană

Ovidiu Trifan, dirijorul și compozitorul

Hora, arc peste timp și spațiu

Dumitru D. Botez, orfeul muşatin