Despre comunitatea armenească din Roman de-a lungul timpului

Biserica Armeneasca din Roman

 Armenii, purtători ai unei civilizaţii milenare au dat un imblod deosebit vieţii economice în ţările în care au emigrat. În Moldova, potrivit documentelor, emigrări masive ale armenilor au avut loc în timpul domniilor lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare. Astfel, la începutul sec. al XV-lea s-au aşezat în Moldova aproximativ 3000 de familii de armeni în şapte târguri ale acesteia, între care Romanul nu figura . În timpul domniei lui Ştefan cel Mare, Romanul este menţionat ca târg, unde au fost aşezaţi armeni, alături de Suceava , Iaşi, Botoşani şi Focşani. Prima menţiune a unui centru armenesc la Roman a fost făcută de diaconul Minas din Tokat, la anul 1551, în scrierile lui despre persecuţiile suferite de armenii din Moldova în timpul domniei lui Ştefan Rareş.1 >>>