Gheorghe Pârlea – Notiţe la…,,Tema pentru acasă”, primul roman al unui preţuit poet basarabean: Nicolae Dabija

images Tema pentru acasa(sau, Un roman în care „dragoste” e un antonim pentru…,,Siberie”)

De la o vreme, încep a conştientiza dureros că am citit mult prea puţin pentru cele şase decenii bifate ca trecute pe răbojul grăbitei mele vieţi. Şi când folosesc verbul “a citi”, evident că mă refer la a te adăpa de la izvorul cunoaşterii umane. Omului i se oferă prin darul vieţii, în cazul că el conştientizează asta, revelaţia unei experienţe magice: însăşi existenţa. Din păcate, fiinţarea individului uman e una de o clipă. Căci, ce reprezintă un interval de şaptezeci de ani (speranţa medie de viaţă), raportat la dimensiunea timpului măsurat de orologiul cosmic?! În context, cât de lucid a trăit Marin Sorescu această caracteristică dramatică a condiţiei umane, regretând, la despărţirea iminentă de viaţă, că îi rămâneau multe cărţi necitite. >>>

Gh. A. M. Ciobanu – Rostirea Poeziei, cea fără de Rostire

Gh.A.M.CiobanuMoldava Crăiasă, cu grai potolit şi gânduri turnate-n potirul de aur al poeziei – Maria Rugină – ne dăruie iar, cu har şi cu suflet, buchetu-i de spuneri alese: ,,Cartea nerostirii”. O constelaţie de versuri, care ne convinge, nu numai de acel ,,Credo” al autoarei, ci şi de ambientalul, cu o altă geometrie, a Artelor. Poezia, ca gen, aflându-se, spectralic, la frontiera dintre acelea cu sensuri nespuse – muzica – şi cele cu sensuri prea spuse – plastica. De aici şi nerostirea rostirilor poetice, ele nereducând, precum cunoaşterea ştiinţifică, infinitul la un dat verificabil, ci, din contră,răsfirând evantalic, ştiutul cotidian, în revărsări de sensuri existenţiale. Multiple înţelesuri, ce fac ca o rostire de la om, trecută prin metamorfozele poetogenice, să devină o nerostire ca firesc, din purtătoare de un necunoscut, mult meta-demiurg. Pentru MARU, ,,a fi” înseamnă astralul tot, aflat într-o continuă şi accelerată expansiune, pornită de la un ,,Big-Bang” îndepărat şi succedat, ulterior, de o retracţiune. Un Univers pendulatoriu, prefigurat aici, de autoare şi nu ,,ab loco”, cuprins în zbuciumări pe care, neuronul uman, nu le poate concepe. O mono-Geneză, imaginată şi poetizată, pe o Terra, ce-şi are ,,perdelele trase”. Cartezianismul teluric, conduce la viziunea dualică a poeziilor comentate. >>>

Marina Glodici: Căsătoria – un angajament pe viaţă

         GLODICI-Marina-wbCând vorbeam cu părinţii şi bunica mea despre ceea ce înseamnă căsătoria dintre un băiat şi o fată, îmi vorbeau cu o deosebită seriozitate, susţinând că acest pas este un angajament pentru toată viaţa. El comportă o mare responsabilitate şi are la bază dragostea şi încrederea dintre parteneri. Este o dedicare reciprocă pentru toată viaţa la bine şi la rău.

      Desigur că,,vor comenta unii, că vremurile s-au schimbat şi că nu mai e la modă să fi cinstit şi onest înaintea căsătoriei şi nici după. Că tinerii trebuie să stea în concubinaj prima dată şi să se cunoască. Ei bine, poţi mânca un sac de >>>

Gheorghe Vicol – Haiku

Părăsind oul –

puiul îşi uită umbra

nu şi bănuţul. >>>

Remus Lucian Ştefan – pictor romaşcan

"Arhetip" - Stefan Remus

>>>