Gică Manole – Note pe marginea unui eşec istoric

prof. dr. Dorohoi

Modernizarea României, în ultimele două secole, a fost una relativă, fragmentară, imperfectă. De la fanarioţi încoace, ne aflăm într-o perpetuă societate de tranzi­ţie. Una din explicaţiile acestei nesfârşite stări de tranzi­ţie poate consta în făptul că entitatea statală românească modernă a fost constituită pe un fundament greşit/ero­nat; iar vinovatul nu este străinul, >>>