La mulţi ani Emilia Ţuţuianu!

                               Rugăciune

Ţie mă rog, Doamne, să reverşi în această zi, ca şi în toate celelalte ce vor veni, binecuvântarea şi binefacerile Tale peste cea pe care inima mea o cinsteşte şi o preţuieşte!
Apăr-o de toate primejdiile ce bântuie viaţa noastră, a muritorilor.
Fă să răsară asupra ei întotdeauna un soare strălucitor, care să-i risipească norii grijilor şi ai suferinţelor.
Umple-i sufletul de bucuria mântuirii Tale, povăţuieşte-i paşii pe căi drepte şi nu lăsa apăsătoare suferinţe să-i înnoureze fruntea sau să-i amărască inima.
Niciuna din răutăţile din jur să n-o ajungă sau să facă a i se coborî lacrimi în ochi şi nici inima să-i fie jertfa întristărilor.
Fă, Doamne, ca fiecare din zilele ei să fie o frumoasă zi de primăvară şi în orice parte i se vor îndrepta paşii umbreşte-o cu bunătatea şi apărarea Ta.
Scut să-i fie Îngerul Tău cel bun, s-o păzească, s-o ocrotească, s-o aline, să-i dea încredere şi putere să poată dărui fărâme din fiinţa ei ca şi până acum.
Nu lăsa negura deznădejdii în preajma ei ca să nu-i ofilească iubirea ce-o poartă Ţie şi semenilor ei.
Ţie mă rog, Doamne, în această zi şi în toate celelalte ce vor veni ! Amin.

 

                                                                                            Doina Enea

Agapia

 

Ben Todică – Clipe care te urmăresc o viaţă

nicolaescu

A fost un alt mare dar de la Dumnezeu ca, din cei 82 de ani ai săi, marele regizor Sergiu Nicolaescu să-şi petreacă o jumătate de oră din viaţa sa cu mine. Eram în concediu pe plaja Mării  Negre de la Eforie  Nord,  împreună cu soţia mea Mioara. Deodată îl văd pe plajă pe deja cunoscutul regizor Sergiu Nicolaescu. Nu-mi venea a crede.  Era îmbrăcat într-un costum de vară, cafea cu lapte, ţinându-şi haina peste umăr, şi păşea falnic în drumul său spre faleză. Am stat câteva momente parcă încremenit, nu-mi simţeam nici respiraţia.

După ce regizorul a trecut  pe lângă noi, am lăsat-o pe plajă pe soţia mea şi încetişor, parcă vrând să nu-l supăr cu ceva m-am luat după el. L-am ajuns şi mergeam în linie. Nu puteam să pierd această ocazie, cum se va dovedi în timp, a fi unică. Aveam cu mine primul meu aparat de filmat Meopta de 8 mm, pe care-l simţeam că mă încurajează în gestul meu. >>>

Mihai Horga – Nocturnă

Cornul lunii rană face
Nopţii negre-n agonie
Până duhu-şi dă în pace
În zarea trandafirie… >>>