Mărturii inedite despre Eminescu ale acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga

A fost Eminescu un om religios? 

În anul 1999, doamna acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga – cercetător în istoria literaturii şi artei universale şi eminescolog de prestigiu – a fost oaspetele Episcopiei Dunărea de Jos, la invitaţia Prea Sfinţitului Episcop dr. Casian Crăciun,  ocazie cu care ne-a acordat un interviu pentru cotidianul gălăţean „Viaţa liberă”. A vorbit foarte mult despre Mihai Eminescu, ,,primul mare poet european al României”, cum îl numea, regretând faptul că încă mai există şi astăzi contestatari ai operei lui. Am rugat-o să ne împărtăşească atunci concluziile domniei sale privind dimensiunea religioasă a poetului. Aceste consideraţii sunt valabile azi şi oricând, fiind rodul unor cercetări intense, pornite din suflet (despre marele poet al neamului românesc, domnia sa a scris numeroase studii şi cărţi, printre care: ,,Eminescu – cultură şi creaţie”, ,,Eminescu şi romantismul german”, ,,Eminescu – viaţa, opera, cultura”), iar la sfârşitul vieţii s-a dedicat  slujirii şi recunoaşterii necondiţionate a lui Dumnezeu: >>>

Manifestare dedicată Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, la Centrul Rezidențial de la Hârja

Cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul a avut loc in 1 octombrie 2012 (ziua internaţionala a persoanelor vârstnice), un colaj social – cultural la Centrul rezidential de îngrijire persoane vârstnice al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, de la Parohia Hârja. Evenimentul se înscrie în contextul mai multor evenimente cultural – religioase ale anului omagial dedicat de către Patriarhia Română îngrjirii bolnavilor şi Tainei Sf. Maslu dar, şi în contextul anului european al îmbătrânirii active şi solidarităţii dintre generaţii. >>>

Despre Toleranţă

„Dragostea înseamnă îngăduinţă” (Marc Levy)

   Cuvântul toleranță vine din latinescul tolerare care înseamnă a suporta. Noțiunea de toleranță a apărut în istoria culturii europene la începutul secolului al XVI-lea, în strânsă legătură cu gândirea umanistă, întruchipată în mai multe personalități, ca de exemplu cea a olandezului renascentist umanist, preot catolic, critic social, profesor Erasmus din Rotterdam (1469-1536) care a adoptat o atitudine împotriva ignoranței, superstițiilor și structurilor autoritare tradiționale; a filozofului britanic John Locke (1632-1704) care a combătut absolutismul și tirania, apărând libertatea și dreptul și a văzut în puterea legislativă forța supremă căreia trebuia să i se supună puterea executivă și cea federativă, având menirea să apere comunitatea împotriva primejdiilor din afară; a poetului, romancierului, filozofului Voltaire (1694-1778) care a scris pamflete politice, lansând o >>>

Ovidiu Trifan – Muzica sacră în spaţiul muşatin

Chiar dacă noul climat spiritual configurat în ultimele secole este marcat de indiferenţa manifestată de o parte din societate faţă de credinţă, în general, o dezvoltare considerabilă a cunoscut-o, chiar în acest arc de timp, muzica sacră. Ca element structural de bază al cultului creştin, acest gen muzical cunoaşte două accepţiuni: una se referă la muzica integrată organic în actul liturgic, iar cealaltă, la acele creaţii de mare elevaţie spirituală care conţin referiri de ordin religios, dar nu fac parte integrantă din serviciul divin. Muzica sacră poate avea pentru fiecare dintre noi efectul unei tonifieri a propriilor noastre speranţe, uneori abia regăsite, alteori purtând încă umbrele îndoielii. Cei care îşi  deschid larg poarta sufletului, vor simţi cum această muzică reuşeşte, mai mult decât oricare altă formă de compasiune verbală, să-l convingă pe om în direcţia împăcării cu Dumnezeu şi cu sine însuşi.

>>>

Părtăşie la bucuria continuităţii armeneşti: Hagigadar – 500 de ani

Biserica Armeană din România a organizat pe 12 august 2012 un eveniment cultural religios de mare importanţă, prilejuit de împlinirea a 500 de ani de la sfinţirea bisericii Manăstirii armene Hagicadar de lângă Suceava. La acest edificiu s-au desfăşurat ample lucrări de consolidare şi restaurare, iar conducerea Eparhiei armene de la Bucureşti prin întâistătătorul ei I. P. S. Datev Agopian a dorit să marcheze cele cinci secole de existenţă a monumentului reprezentativ pentru cultura şi spiritualitatea comunităţii armene din România printr-o manifestare deosebită. Astfel, la resfinţirea edificiului care a coincis cu desfăşurarea pelerinajului tradiţional anual al armenilor din România de Adormirea Maicii Domnului, au fost invitaţi reprezentanţi ai comunităţii armene din România şi din întreaga diasporă armeană având în frunte pe Excelenţa Sa Karekin al II-lea, Catolicos al tuturor armenilor. Înaltul prelat armean a fost însoţit la eveniment de întreg clerul comunităţii >>>

Mitropolitul Visarion Puiu, 48 de ani de la trecerea la Domnul

Un păstor iscusit, un misionar erudit şi un patriot desăvârşit

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului , a Catedrala arhiepiscopală din Romana fost pomenit astăzi in cadrul Sfintei Liturghii mitropolitul Visarion Puiu, la împlinirea a 48 de ani de la trecerea sa la cele veşnice. După Sf. Liturghie si slujba Parastasului, a fost evocată personalitatea ierarhului , iar in dupa amiaza zilei, la biserica Sf. Vasile cel Mare din mun. Roman, in sala speciala ce-i poarta numele, unde se afla si o expozitie foto documentara permanenta dedicata ierarhului, au avut loc activităţi religios-culturale menite sa readuca in atentia contemporanilor viata si faptele celui ce la 10 aug.1964, s-a mutat”  la cerestile locasuri”. >>>

Florian Pittiş a plecat acum 5 ani

„Sunt cel mai frumos din oraşul acesta,
Pe străzile pline când ies n-am pereche,
Atât de graţios port inelu-n ureche
Şi-atât de-nflorite cravata şi vesta.
Sunt cel mai frumos din oraşul acesta.”

Florian Pittiş rămâne cel mai frumos din sufletul nostru. Pentru că toţi cei care l-au cunoscut, l-au admirat, l-au iubit, l-au ascultat şi l-au respectat au, negreşit, „căsuţa lui Moţu” în sufletul lor. Căsuţa cu poezie şi cântec frumos… >>>

Vavila Popovici – Vertigo

      „Respirația este începutul şi sfârşitul vieţii”.
                                    Noa Wertheim

 Fondată în Ierusalim de către Director artistic şi coregraf Noa Wertheim împreună cu partenerul ei, Adi Sha’al, în 1992, trupa israeliană Vertigo Dance Company și-a făcut debutul în cadrul Festivalului de Dans American (ADF), cu frumosul şi dinamicul dans, Mana. De-a lungul anilor, Compania a primit numeroase premii, inclusiv cel al Ministerul Educaţiei din 1998 acordat pentru Coregrafie, iar în 2003 – Premiul Landau pentru Arte Performante (Performing Arts). >>>

Pelerin- Yaatra Jurnal în India

Peste câteva ore, Vasile Andru îşi lansează, la Bookfest, Yaatra Jurnal în India, ediţia a doua. E vineri. Acum trei zile, la Colocviile de Marţi, ne povestise, ca pe sârmă, pelerinajul său ortodox în Kerala sau Karnataka. Cu o săptămână înainte, împlinise 70. Incognito, în rugăciune? Oricum, ubicuu, bucovinean, guru atonit, de ashram. Aveam la mine titlul său, împrumutat de la Osip Mandelştam, Veacul meu, fiara mea (2011). >>>

Seminarul ortodox Sfântul Gheorghe din Roman- Tradiţie şi modernitate

În viitorul an școlar, la Seminarul Teologic Ortodox “Sfîntul Gheorghe” va fi introdusă o specializare nouă: ghid turism religios. Pentru cele 28 de locuri se pot înscrie atît fete, cît și băieți. Printr-un proiect finanțat de Consiliul Județean, la Seminarul Teologic va funcționa un post de radio și va fi editată o revistă școlară.

 Instituție de tradiție pentru învățămîntul teologic din zona Moldovei, Seminarul Teologic Ortodox “Sfîntul Gheorghe” oferă absolvenților de gimnaziu din promoția 2012 posibilitatea de a urma cursurile unei specializări noi: ghid turism religios. >>>

Constantin Enianu: Dreapta-slăvire (fundamente)

 În oraşul istoric încărcat de distrugeri şi de prefaceri, Ierusalim, unde a trăit şi suveranul Regatului Israel, David, au loc mereu sărbători cu cântece, localitatea fiind considerată „mama omenirii” sau „centrul Pământului”, după profetul Ezechiel. Aici Dumnezeu a ales a se desluşi pe Sine în Persoana singurului Său Fiu, care era un Om smerit. El a fost arhetipul sacrificiului de Sine pentru salvarea omenirii de păcatul adamic. Viaţa Lui modestă din Palestina şi durerea suferită în Ierusalim au schimbat calea civilizaţiei omenirii. Două mii de ani mai târziu, mesajul lucrării Sale „cu moartea pre moarte călcând” este resimţit şi în mileniul trei, ca un imperativ categoric: pentru ca mileniul să existe, trebuie să fie religios. >>>

Invitaţie la Tabăra Internaţională pentru adolescenţi “APĂ DE PIATRĂ” – Lalova, 2012

Mitropolia Basarabiei invită cu multă dragoste părintească tinerii din parohii spre a participa la o tabără de spiritualitate şi tradiţie ortodoxă, ce se va organiza în colaborare cu Centrul Creştin Misionar Ortodox din Statele Unite, numită: “APĂ DIN PIATRĂ”. Tabăra se va desfăşura într-un loc pitoresc, pe malul Nistrului, în localitatea Lalova, la “Hanul lui Hangan”. >>>

Cântări ale Sfintelor Paşti în manuscrisele muzicale româneşti

Filothei sin Agăi Jipei, Psaltichie rumanească (1713)
mss. 61 BAR, fol .4

Parte integrantă a culturii româneşti, muzica bizantină a lăsat numeroase urme în biblioteci şi arhive, laice sau bisericeşti. Legată indisolubil de Biserică, în cadrul căreia a luat naştere şi s-a dezvoltat împreună cu imnografia creştină a primelor veacuri, această artă a contribuit substanţial la întreţinerea cadrului spiritual specific ortodoxiei. Urmând îndemnurile psalmistului David: „Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe el întru cele înalte (Psalmul 148, 1) şi „Cântaţi-I Domnului cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cuvioşi” (Psalmul 149, 1), melozi şi melurgi, psalţi şi protopsalţi, lampadari şi maistori au scris de-a lungul veacurilor nenumărate pagini de slăvire a lui Dumnezeu. Creaţia >>>