Regele tinereţii noastre

         În seara zilei de marţi 25 octombrie 1921, mai precis la orele nouăsprezece şi patruzeci de minute la castelul Foişor din Sinaia s-a născut primul – avea să fie singurul – fiu al principelui Carol, moştenitorul Tronului României, şi al soţiei sale, principesa Elena. Naşterea celui ce avea să primească numele lui Mihai, care pentru întâia dată a întruchipat- vremelnic -visul Unirii Românilor într-o singură ţară, a fost vestită cetăţenilor Capitalei prin 101 lovituri de tun. >>>

Jurnalul Reginei Maria (1925) (I)

 Una dintre semnificatiile anului 1925 – nu aleatorie si nici conventională, numaidecît – a fost aceea că a marcat limita finală a primului sfert al secolului XX. Iar dintre particularitătile proprii sfîrsitului acelui an, cea mai nelinistitoare a fost aceea care evidentia declansarea unei crize dinastice, ale cărei repercusiuni vor influenta, într-o manieră mai mult decît agravantă, viata politică si chiar evolutia de ansamblu a României. Primul dintre simptomele alarmante ale complicatiilor cu care se va confrunta România în anii care vor urma era învederat de recrudescenta sănătătii Regelui Ferdinand, care va pune tara într-o situatie neasteptată si deosebit de complicată. O asemenea amenintare se putea tansforma într-o adevărată dramă în cazul în care Principele Carol ar fi dat curs intentiei sale de a renunta la ipostaza de mostenitor al Tronului României. Din nefericire, înainte de a se încheia anul avut în vedere, aceste primejdii au ajuns a fi percepute ca două realităti dureroase, cu consecinte greu de apreciat si deosebit de problematice ori chiar imposibil de solutionat. >>>