Legea privind Depozitul legal de documente, legea nr. 111/1995, republicata in 2007

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Se constituie si se organizeaza Depozitul legal de documente, denumit in continuare Depozitul legal.
(2) Depozitul legal reprezinta fondul intangibil al patrimoniului cultural national mobil.

Art. 2

Depozitul legal cuprinde urmatoarele categorii de documente, produse in serie, indiferent daca sunt destinate unei difuzari comerciale sau gratuite:
a) carti, brosuri, fascicole;
b) ziare, reviste, almanahuri, calendare si publicatii seriale; >>>