Ştefan Cazimir show

              Ştefan Cazimir este un erudit cu umor, un învăţat care ştie să se joace. Înainte de 1989 se remarcase, printre altele, ca un specialist în Caragiale. După căderea comunismului a înfiinţat, în glumă, dar cu acte în regulă, un partid pe care Caragiale doar şi-l imaginase, în scop satiric: Partidul Liber-Schimbist. În mod surprinzător, această interferenţă de literatură şi realitate a avut succes electoral, iar Ştefan Cazimir, preşedintele fantezistului >>>

Reclame

Sidonia Hogaş – biografie

    Fiică a scriitorului Calistrat Hogaş, profesor şi director al Gimnaziului clasic din Piatra Neamţ se naşte la 31 ianuarie 1882 la Piatra Neamţ. Studiile începute la Institutul primar şi secundar de fete, cu internat, intitulat Cultura (care funcţiona în acel timp în fostele case ale Mariei Albu, pe str. Ştefan cel Mare). A avut ca învăţători în cursurile primare pe Ion Mancaş (clasa I); pe Dumitru Neculau (clasele a II-a şi a III-a) şi pe Anania V. Moldoveanu (clasa a IV-a). În cursul superior (gimnazial), a învăţat cu profesori de renume, mulţi dintre ei funcţionând şi la Gimnaziul Petru Rareş, cum au fost: Gr. Sinescu – absolvent al Facultăţii de Ştiinţe din >>>

Calistrat Hogaş- biografie

Calistrat Hogaş (1848-1917)

Se naşte la 19 Aprilie 1848 la Tecuci. Fiul protopopului Gh. Dimitriu si al Marioarei ( născută Stanciu ). Studii la Iaşi ( Academia Mihaileană, Liceul Naţional , Facultatea de Litere ). Profesor de limbă şi literatură română la Piatra-Neamţ, Tecuci, Alexandria, iar ultimul deceniu din viaţă a aparţinut oraşului muşatin ca director al Gimnaziului Roman – Vodă din Roman>>>

Mănăstirea Bistriţa- Neamţ

După tradiţie, începuturile obştei monahale din Bistriţa moldavă s-ar situa în timpul domniei lui Petru I Muşat, la asfinţit de secol XIV, când s-a ridicat aici o modestă bisericuţă de lemn, prin osteneala ieromonahului Pafnutie. În locul acesteia, Alexandru cel Bun a zidit – în 1402 – o frumoasă biserică de piatră, de peste 30 m lungime, cu pronaos, gropniţă, naos şi altar, pentru a-i fi loc de veşnică odihnă, lui şi familiei sale. >>>

Diana Vasîlca- aniversare

poetă, profesor Piatra Neamț

Ziua de naștere 11 aprilie 1962, Piatra Neamţ, profesoară, poetă, este absolventă a Liceului Pedagogic Gheorghe Asachi, Piatra Neamţ. Între anii 1981-1985 urmează cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie -Istorie din cadrul Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi. În prezent este titulara catedrei de Ştiinţe socio-umane de la Liceul de Artă, Victor Brauner, şi a Colegiului tehnic Piatra-Neamţ, precum şi profesorcolaborator la Colegiul Universitar de Muzică, Piatra Neamţ. A colaborat la următoarele publicaţii: cotidianul Ceahlăul, revista Atheneum, Bacău, Expres Magazin, >>>

Dorin Ploscaru- versuri

poet, Piatra Neamț

viața mea aurorală

(aurora dreams)

„nu puteai şi tu să locuieşti

într-o zonă mai domestică >>>

Vladimir Tescanu- aniversare

scriitor, editor, Piatra Neamț

Este pseudonimul literar al lui Viorel Buruiană, născut la 2 aprilie 1952, în Tescani, județul Bacău, cunoscut ca romancier, profesor, traducător, editor. Mama, Elena, născută Grădinaru, originară din Tescani. Tatăl, Teodor Buruiană, provine dintr-o familie numeroasă de ţărani (11 copii), din Dobreni, Neamţ (fost ofiţer, muncitor în construcţii, funcţionar). Liceul Petru Rareş din Piatra Neamţ, promoţia 1971, apoi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti  (1975), unde a frecventat Cercul de critică literară (condus de Eugen Simion), Cenaclul Junimea (îndrumat de Ov. S. Crohmalniceanu). >>>

Iulia Hălăucescu (1924-2007)

pictoriță, Piatra Neamț

Am muncit și-am respectat harul cu care m-a înzestrat natura, Dumnezeu și doar atît. Restul a venit fără știrea și vrerea mea. M-am dăruit artei și oamenilor..

Iulia Hălăucescu – pictor, grafician membru permanent al Uniunii Artistilor Plastici din România (UPA). Se naște la 31 martie 1924, în Tarcău, județul Neamţ, într-o familie cu vechi tradiții creştin-ortodoxe, tatăl ei fiind preot.  >>>

Interviu cu scriitorul Vasile Baghiu

poet, Piatra Neamț

Vasile Baghiu (n. 5 decembrie 1965, Borleşti, Neamţ) a publicat mai multe volume de poeme, o culegere de prozã scurtã, un roman, precum şi numeroase articole, cronici literare şi eseuri în periodice. Este inventatorul “himerismului”, concept şi manifest care teoretizeazã o direcţie nouã în poezie. Laureat al câtorva premii literare în Romania, a primit mai multe burse “writers-in-residence” în Germania, Austria, >>>

Constantin Tomșa: Lucian Strochi- Teatru

critic literar, Piatra Neamț

Au trecut mai bine de patru decenii de când scriitorul Lucian Strochi a debutat într-o publicaţie (1966) şi aproape un sfert de veac de la editare- primei cărţi {«Penultima partidă de zaruri», povestiri, 1985), timp în care zestrea sa scriitoricească s-a îmbogăţit cu proză (două volume de povestiri «Memoria fulgerului», 1999 şi «Ceasornicul lui Eliade», 2006; trei romane «Gambit», 1990, «Cicatricea», 1996 şi «Emisferele de Brandenburg>. 2001), cu poezie {«Cuvântul Cuvânt», 1994, «Purtătorul de cuvânt», 1996. «Sonete», 1998, «Monere», 2000, «CV», 2002, şi «Versuri», ediţie bibliofi­lă, 2002), cu eseistică {«Introducere în fantastic. Dimensiuni ale fantasticu­lui în opera lui Mircea Eliade», 2003, «Fantasticul în proza românească. 2004, «Paradoxala Olanda», 2004), cu «Antologia muntelui. Poezie cum românească», 2005, cu publicistică ocazională risipită în presa cotidiană. >>>

Constantin Tomșa- Perenitatea și actualitatea lui Calistrat Hogaș

critic literar, Piatra Neamț

 În anul în care s-au împlinit 160 de ani de la naşterea şi 90 de ani de a moartea celui al cărui nume a devenit emblematic pentru Piatra-Neamţ, – am numit pe Calistrat Hogaş, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, un nume cunoscut şi apreciat în lumea criticii şi a istoriei literare actuale, pune la dis­poziţia cititorilor interesaţi o nouă carte despre cel pe care George Călinesu- în a sa «Istorie a literaturii române de la origini până în prezent» 1-941), îl considera: „…un diletant superior cu o singură coardă şi ca atare un scriitor minor. Însă un minor mare”, iar Tudor Vianu era de părere că este un Creangă trecut prin cultură. >>>

Emil Nicolae- aniversare. „Melidonium” vă urează La mulți ani!

critic literar, critic de artă, poet, Piatra Neamț

Născut la 18 martie 1947, la Bacău, fiind înscris în acte cu numele Emanuel Nadler. Cunoscut ca poet, publicist, muzeograf din Piatra Neamț. Stabilit cu familia la Piatra Neamţ în 1950. Absolvă cursurile primare, gimnaziale şi liceale (Liceul teoretic C. Hogaş), în 1965. Îşi continuă studiile la Facultatea de Filologie (secţia română – italiană) a Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi, susţinând examenul de diplomă în vara anului 1972, cu lucrarea Prezenţa imaginii – orientări simboliste în poezia română contemporană. În prezent finalizează teza de doctorat cu tema Eminescianismul în poezia românească până în 1940 (sub conducerea acad. Prof. univ. dr. doc. Constantin Ciopraga). >>>

Mihai David – Ghindăoani: in memoriam

publicist, Neamț (1908-1999)

Se naște la 14 martie 1908 în satul Ghindăoani, com. Bălţăteşti, judeţul Neamţ. Fiu de ţărani. Cursurile primare în satul natal, Şcoala Normală de Băieţi „Gheorghe Asachi“ din Piatra Neamţ, promoţia 1927. Învăţător în Bălţăteşti şi Ghindăoani, om deosebit de cultivat, prin scrisul său s-a impus în viaţa spirituală a judeţului Neamţ. A colaborat la numeroase publicaţii din localitate şi din ţară, din care amintim: Reformatorul, Avântul, Revista Corpului Didactic, Petrodava, Apostolul, Ceahlăul. >>>

Gheorghe Teodorescu Kirileanu – (1872-1960) in memoriam

cărturar (1872-1960) Piatra Neamț

Se naște la 13/25 (stil vechi) martie 1872, la Holda-Broşteni, județ Suceava- se stinge din viață la 12 noiembrie 1960, la Piatra Neamţ. Cunoscut cărturar, istoric literar, memorialist, folclorist, membru de onoare al Academie Române, cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț. Biblioteca județeană Neamț din Piatra Neamț îi poartă cu onoare numele, din 13 martie 1992. A avut norocul să fie înzestrat cu o mare sete de a cunoaşte şi cu dorinţa de a învăţa. Studiile începute la şcoala din Broşteni (1879), şi le continuă la şcoala nr.1 din Fălticeni (1881-1883). Cursurile gimnaziale, tot la >>>

Victor Brauner (1903-1966) – in memoriam

pictor (1903-1966)

Victor Brauner – „Pictura nelinistii”

Nascut la Piatra Neamt la 15 iunie 1903. Se stinge din viață la Paris la 12 martie 1966. Fiul unui fabricant de cherestea din Piatra Neamt, Victor Brauner urmeaza scoala primara la Viena, unde se stabilesc pentru cativa ani. Familia sa revenind in tara (1914) isi continua studiul la scoala evanghelica din Braila; in aceasta perioada incepe sa-l pasioneze zoologia. >>>

Mihai Constantin: Eugen Crăciun (1922-2001) – Remember

Am fost expus mult si dintr-o data unui volum consistent din opera lui Eugen Craciun, in apartamentul familiei din cartierul Cotroceni. Acolo sotia si fiul pictorului disparut in urma cu 11 ani continua sa picteze ei insisi si o fac sub supravegherea ludica, mai suava sau mai aspra a picturilor pe care Eugen le-a creat intr-un crescendo febril pana in 2001. In acelasi timp fac un pas inapoi si ii las pe altii, cronicari de-a lungul vremii, sa vorbeasca despre pictorul Eugen Craciun. >>>