Creangă, crud si jovial

Ultima carte a lui Eugen Simion dovedeste, pe de o parte, cît de viu si de racordat la perspectivele moderne e venerabilul critic, iar pe de alta, cît de inepuizabil e un subiect ce părea epuizat. Căci ce s-ar mai fi putut scrie nou despre Creangă? Nu e el un obosit clasic de manual si un obisnuit, de-acum, al tuturor istoriilor literare? Nu au fost stoarse din obiect toate sevele hermeneutice, de la cele pur literare la cele psihanalitice si ezoterice? >>>

Doris Mironescu – Max Blecher şi oraşul de provincie: fotograme dintr-o realitate ideologică

eseist, Iaşi

În 1920, datele statistice atestă o populaţie de vreo 25.000 de locuitori în oraşul moldovenesc Roman; recensământul din 1941 consemnează aproximativ 30.000. Reşedinţă de judeţ minusculă în centrul provinciei estice din Vechiul Regat, pe apa Moldovei şi a Siretului, dezvoltându-se economic, dar manifestându-se cultural doar prin liceu (e drept, de tradiţie), biblioteca publică, cinematograf şi bâlci (care va avea o apoteotică posteritate în opera lui M. Blecher), Romanul nu era altceva decât un orăşel de provincie >>>