Satele cu drept valah din arealul lemkilor (ruteni din sudul Poloniei).

Scurte consideraţii privind aportul dacilor liberi şi a unor migraţii româneşti de ev mediu la constituirea populaţiei şi a limbii rutene/rusine (ucrainienii vestici)

 Colonizarea valaha in Carpatii Padurosi este mai elocvent reflectată de catre Augustin Macej (dreptul valah in satele din sudul Poloniei), dar lucrarea nu ne-a fost disponibila pentru acest articol. Influenţele cuvintelor româneşti pastorale intrate în graiurile rutenilor sunt bine cunoscute. În general, lingviştii şi istoriografii rusini/ucrainieni minimizează aportul influenţelor pre-romane şi a celor latinofone venite dinspre spaţiul românesc. Dincolo de posibila absorbţie a unei părţi a dacilor mari şi costobocilor în amestecul de triburi slave, pecenego-cumane, gotice, elemente româneşti din evul mediu timpuriu (sec. IX- XV) şi-au adusul aportul propriu la generarea prin brasaj şi amestec a populaţiei şi limbii rutene. >>>