Legea nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile

                                                                                                                       Republicare*
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În înţelesul prezentei legi, se consideră:
a)bibliotecă – instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică;
(la data 02-feb-2006 Art. 1, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 26/2006 ) >>>