Mariana Cristescu – „Cine îşi uită istoria merită să o retrăiască!”

20 martie este o zi cu semnificaţii aparte pentru români. La 20 martie 1821, Tudor Vladimirescu adresa o proclamaţie locuitorilor din Bucureşti şi o alta către cei din judeţe, în care arăta că ridicarea sa a fost provocată de „pierderea privilegiilor noastre şi jafurile cele nesuferite care le pătimea fraţii noştri”. *  La 8 martie / 20 martie 1848 are loc, la Paris, în locuinţa lui Nicolae Bălcescu, o întrunire a revoluţionarilor români (munteni şi moldoveni), unde se hotărăşte începerea Revoluţiei şi se redactează un program revoluţionar burghezo-democratic, în care se preconiza, printre altele, împroprietărirea ţăranilor cu despăgubire. >>>

Maria Diana Popescu- Două victorii dau fiori

Perigeul Super Lunii din cinci spre şase mai ar fi trebuit să ne trezească, potrivit exagerărilor mass-media, pe unii mai inteligenţi, mai bogaţi, pe alţii, cu mai mult bun simţ. Însă apropierea satelitului natural de Pămînt l-a debarcat pe Sarkozy de la Elysée. Dreapta a fost învinsă, stilul brutal, mereu pus pe harţă, al liderului francez, a pierdut în faţa unui suflu, aparent, echilibrat. Adică se poate merge la echilibru şi prin stînga. Mulţi analişti îi împrumută batista sau îi şterg lacrimile lui Sarkozy, e cert, Franţa avea nevoie de un Francois Hollande, de o schimbare, de un preşedinte pentru popor şi de un nou >>>

Mai 1919

„La 1 mai 1919 guvernele bolşevice al Republicii Sovietice Federale Socialiste Ruse (R.S.F.S. Rusă) şi Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (R.S.S. Ucraineană) au transmis un ultimatum României, cerîndu-i evacuarea Basarbiei şi Bucovinei în 48 de ore. România a fost învinuită că nu şi-a retras armata din Republica Democratică Moldovenească conform Acordului din 20 februarie 1918, stil vechi (5 martie 1918, stil nou), că „a devenit unul dintre focarele contrarevoluţionare ruse”, că vrea „să răstoarne puterea sovietică din Ungaria”. Nota impunea „Evacuarea imediată a trupelor române, a funcţionarilor şi agenţilor din întreaga Basarabie” în timp de 48 ore, „în caz contrar, ele (n.r.RSFS Rusă şi RSS Ucraineană) vor considera că dispun de întreaga libertate de acţiune faţă de România”. >>>