Lucian Blaga- in memoriam

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu, >>>

Mihail Ralea- in memoriam

eseist, filosof, diplomat (1896-1964)

Mihail Ralea s-a născut la 1 mai 1896 la moşia familiei sale de la Huşi, adică în casa Ecaterinei (născută Botezatu) şi al lui Dumitru Ralea, magistrat, şi tatăl Catincăi Ralea. Face cursul primar la Huşi şi Liceul Internat la Iaşi, absolvindu-l în 1914. Se înscrie, nu la Universitatea din Iaşi, cum era firesc, ci la cea din Bucureşti, unde nu a urmat însă decât un an – anul didactic 1915-1916 – căci în august 1916 România intrând în război şi tineretul universitar nemaiputând beneficia de privilegiul amânării serviciului militar pentru continuarea studiilor, el a fost luat, ca toţi colegii lui valizi, în armată şi a urmat Şcoala Militară de Artilerie, aflată atunci în refugiu la Iaşi, după absolvirea căreia a fost repartizat la un regiment de >>>