George Petrovai – Lucifer (Panorama deziluziilor)

Partea I

(Facerea)

Cândva,
într-un trecut atât de-ndepărtat
că timpul n-avea chip
și spațiul dormita,
doar Duhul făr-odihnă
prin haos rătăcea
și medita la planul prefacerii-n esență,
așa ca neființa să-și piardă-a sa prezență
în confruntarea cu ființa de nezăgăzuit
prin voia Celui care e viul infinit.

Atunci
s-au înjghebat contururi din veșnicii inerte
și necuprinsul dobândi a sale sensuri certe,
cu cerurile sus și mofturile jos –
părți dintr-o simfonie supranumită Cosmos. >>>

George Petrovai – Absolutul şi libertatea

1. “Eu sunt Cel ce sunt” (Exodul 3,14)

Lumea n-a fost făcută din nimic , ci din preaplinul lui Dumnezeu. Pentru că nimicul, golul este o abstracţiune filosofică cu rol aparent consolator pentru limitativul demonstraţiei logice, în fond o capcană conceptuală cu consecinţe sterilizante pentru orgoliul uman. O formulare cu adevărat vrednică de om ar fi următoarea: nimic nu există în afara lui Dumnezeu, iar omul este un nimic în raport cu Dumnezeu! De altminteri, demnitatea şi înţelepciunea omului consistă în conştiinţa nimicniciei lui în raport cu Absolutul divin. Prin urmare, Dumnezeu fiind totuna cu absolutul şi eternitatea, El stă faţă-n faţă doar cu Sine Însuşi, şi nu se poate defini decât prin propoziţia tautologică de esenţă translogică, hărăzită auzului lui Moise: ”Eu sunt Cel ce sunt”! Întreaga existenţă iradiază din El, deoarece El este aici şi pretutindeni, Unul etern viu în multiplicitatea lumii, ”Unitatea tuturor unităţilor” cum splendid afirma Petre Ţuţea. >>>

Monumente funerare boiereşti în Cimitirul „Eternitatea” din Roman

Vechi familii boierești își dorm odihna veșnică în Cimitirul “Eternitatea” din Roman. Cripte și capele de dimensiuni impresionante sugerează statulul pe care îl aveau marii boieri, intelectuali de prim rang ai țării.

 În absența unei monografii care să vorbească despre oamenii ce au  marcat timpul lor, doar criptele acestora, în care își duc somnul etern, mai pot fi punctul de plecare în reconstituirea unor pasaje din trecutul municipiului Roman. Nu de puține ori ne-am întrebat, intrînd în cimitirul orașului, care este povestea din spatele monumentelor funerare ce ascund cîteva generații din vechile familii boierești ce au trăit pe teritoriul municipiului sau în comunele din zonă. Ca și în aceste vremuri, aceste cripte arată  starea >>>

Iurie Osoianu- versuri

 RM… (Ribbentrop-Molotov)

Realitatea asta orweliană
Şi Kafka astă încă netradus 
E totul ce mai are moldoveanul 
În ăştia două mii de ani de la Isus… >>>

Petru Jipa- versuri

poet, Germania

Mă ,,Paşte” gândul

Mă ,,Paşte” gândul…
Sau credinţa ,
căci în durere
iubirea este dor . >>>