Constantin Enianu – Pedagogia, spre unde?

     Se dedică lui Adrian Erbiceanu

Pentru a plasa problema educaţiei în contemporaneitate credem că e necesară o postdicţie, o reconstituire recurentă, de la efect la cauză, în diacronia obiectivă a faptelor care au dus la conceptistica educaţiei.
Jan Amos Comenius (Komenský)(1592-1670), gânditor umanist şi mare pedagog ceh, din perspectiva conformării acţiunii educative cu natura, însuşirea gradată şi conştientă a datelor senzualist-intuitive, ajunge la întemeierea unei concepţii pedagogice. El a înţeles procesul instructiv-educativ ca un sistem de trepte, potrivit treptelor de dezvoltare a omului. Comenius elaborează un sistem general, pentru întregul popor, în patru trepte, >>>