D.M. Gaftoneanu: Scriitorul – destin şi opţiune

Motto: «Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont» (Konrad Adenauer)

1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa dumneavoastră?
R: …Vorbind la figurat despre destin şi opţiune, pe acestea le-aş suprapune peste coordonatele care marchează aptitudinea şi atitudinea, cele două materii-ingrediente de compoziţie necesare debutantului care porneşte într-o întreprindere deloc comună şi care împreună se contopesc într-un conglomerat organic căruia, într-un limbaj colocvial, i-aş spune mai curând «chemare ca scriitor». Neuitate sunt vorbele Poetului: «E uşor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune…/». Succint, modestul meu demers este unul despre literatura sănătoasă- în centrul căreia regăsim viaţa şi clasicii, despre cultura autentică- cea acumulată din lecturi şi studiu nu banalul surogat prins din zbor din discuţii sporadice sau mass media şi despre dictatura atroce a mediocrităţii în ambientul ultimelor decenii, cel mai adesea ca rezultat al spiritului de turmă non-concurenţial din «marile spirale» politice, economice, sportive şi, nu în ultimul rând, literare. >>>