George Petrovai: Pentru români, a exista înseamnă a supraviețui cu orice chip!

După cum bine se știe, în marxism se operează distincția dintre existența socială și conștiința socială, rolul preponderent fiind atribuit existenței sociale, căci – afirmă marxiștii – conștiința socială este determinată de existența socială. Iar această găselniță nu reprezintă altceva decât extrapolarea și formularea nițel mai selectă a faimoasei și, totuși, extrem de primitivei maxime atribuită lui Marx, cum că „conștiința trece prin stomac”.
În agresivitatea anticreștinismului cultivat de Marx și discipolii săi, mulți dintre aceștia încă în plină activitate, nici nu se putea un contraargument mai banal, cu toate pretențiile sale de materialism irefutabil, la răspunsul dat Ispititorului de către Mântuitor: „Scris este: Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4/4). >>>

“Spiritualitate şi caracter creştin” de Iosif Ţon – o carte apel peste timp

Se întâmpla în anul 1988. Propaganda comunistă în România încerca să creeze falsa imagine că partidul merge înainte şi că niciodată epoca de aur nu va apune. Cu toate acestea, de dincolo de cortina de fier şi chiar de peste ocean, existau o mulţime de voci care anunţau sfârşitul erei totalitare şi începutul democraţiei, într-un timp foarte scurt. Deja lucrurile se aflau într-un proces de schimbare profundă în mai toate ţările socialiste, iar România nu avea cum să rămână în afara acestui proces istoric evolutiv. >>>

Constantin Virgil Gheorghiu – Orele culturii române

Personalitate de anvergură mondială, preotul şi scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu este, din păcate, şi azi, mai puţin cunoscut în ţara sa natală, pe care a iubit-o cu devotament şi sinceritate. Deşi celebrul său roman, Ora 25, a fost ecranizat la Hollywood, în 1961, cu Antony Quinn şi Virna Lisi în rolurile principale, iar prin demersurile acad. Eugen Simion, în mandatul său de preşedinte al Academiei Române, soţia scriitorului, avocat Ecaterina Burbea Gheorghiu, a donat, la 11 iulie 1994, înaltului for ştiinţific academic, în conformitate cu dorinţa soţului său decedat, întreaga operă literară „fără nici o excepţie” (cărţi, documente, corespondenţă, manuscrise etc.) [1], istoricii şi criticii literari, teologii continuă să rămână descoperiţi faţă de el. >>>

Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

La şase zile după ce a spus ucenicilor Săi : „Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere” (Matei 16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi : Petru, Iacov şi Ioan ; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt – muntele Taborului în Galileea – ca să se roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie martorii cei mai importanţi ai >>>

Remus Lucian Ştefan – pictor romaşcan

"Arhetip" - Stefan Remus

>>>