Cristian Livescu- Parfumul urbei patriarhale: Gh. A. M. Ciobanu

Pornind de la o carte, aş vrea să mă refer la una din urbele moldovene care, alături de Fălticeni, au dat ţării o întreagă pleiadă de artişti ai condeiului şi nu numai, de la Ibrăileanu şi Camil Petrescu, la M. Blecher şi Octav Dessila: este vorba de orașul Roman, cu tradiţia sa bogată în sensibilităţi şi intelectuali de renume. Ei bine, de câteva decenii, cetatea în care şi-a aflat sfârşitul tragic Miron Costin trăieşte într-o zodie a amânărilor și zăbavei, dacă ţinem seama că aici nu e înregistrat decât un singur membru al unei uniuni profesionale de creaţie (şi acela în domeniul artelor vizuale, Iosif Haidu, fără să fie nici el originar din partea locului, venit după regretatul Gheorghe Iliescu). Câţiva condeieri încearcă totuşi să dea contur unei noi arcade în timp (i-aş nota aici pe regretatul Laurian Ante, Violeta Lăcătuşu, Mircea Bostan, Constantin Enianu, Silvia Măndăşescu, Puiu Costea, Eugen Steţcu), întreg acest nucleu gravitând în jurul personalității criticului şi profesorului Gh. A. M. Ciobanu. >>>

Alexandru Paleologu (1919-2005) – in memoriam

scriitor, eseist, critic literar (1919-2005)

Alexandru (Alecu) Paleologu s-a născut la 14 martie 1919, București. A fost un apreciat scriitor, eseist, critic literar, diplomat și om politic român.

Născut într-o veche familie boierească cu origini (probabile)  în Imperiul Bizantin , familie care s-a mutat din Lesbos în Țările Române la începutul secolului al XVIII-lea. Prin diverse înrudiri, Paleologu a fost descendent al domnitorului Constantin Brâncoveanu. >>>