Vasile Zetu- poezii

poet, Suceava

Vină

Pentru că  pasărea,
Iată,
Refuză
Să fie reptilă, >>>

Reclame

Daniel Corbu – O profesiune de credinţă

poet, Iaşi

Pentru mine Poezia face parte din iluzia uni­versală. Ea este imensa bucurie uimită pe care tre­buie că au simţit-o la prefacerea apei în vin de către Iisus, cei aflaţi la nunta din Cana Galileii. Iar poetul este cel ce repetă la nesfîrşit, întotdeauna altfel, prima minune. >>>