Colecția Grai românesc: Antologia poeților români contemporani din întreaga lume. Perspectivă asupra modernității

Picture-111Avem în față o Antologie a poeților contemporani din întreaga lume, ediție bilingvă română-germană, apărută la editura Editgraph, Buzău, 2014, în Colecția Grai Românesc. Vorbim, așadar, de un produs nou, dacă ar fi să vorbim în termeni de marketing sau dacă privim creația, actul scrierii ca proces, în urma căruia se naște un… produs. Desigur, un dar pentru minte și pentru inimă, atât de des neglijate într-o epocă ce privilegiază trupul, supradimensionând, prin prea mare atenție ce i se dă, vulnerabilitatea și nimicnicia. O carte, așadar, de suflet, care surpinde atât prin părțile ei componente, cât și prin vederea de ansamblu, ca tot unitar.
Gândită ca o oglindire a câtorva prezențe valoroase ale momentului, antologia spicuiește din roadele celor cuprinși în acest evantai, versuri pe linie tradiționalistă, sau, din contră, abordări lirice care propun o viziune modernă, post modernă, înscrisă, oricum am încerca să o numim, pe sinuoasa direcție a lui novum. După o scurtă prezentare a autorului, o carte de vizită în care sunt surprinse inspirat reperele creației, crezul poetic, orientarea majoră a poeziei, sunt redate la fiecare scriitor câte două poezii, fiecare fiind tradusă și în germană. Este momentul să punem în lumină pe cel care s-a ocupat de acest măreț proiect, coordonatorul Trandafir Sîmpetru, dar și pe traducător, Angelik Brenda, a cărei implicare laborioasă merită lăudată în mii de cuvinte. În proximitatea universului liric, cuvintele curg șuvoi, se succed cu o rapiditate care lesne ne poate păcăli, intrăm ca într-un iureș din care anevoie mai putem ieși. Păstrând caracterul ludic, ne jucăm arghezian cu cuvintele și vom rezuma spunând doar cinste celor care au contribuit la acest proiect! >>>