George Petrovai – Lucifer (Panorama deziluziilor)

Partea I

(Facerea)

Cândva,
într-un trecut atât de-ndepărtat
că timpul n-avea chip
și spațiul dormita,
doar Duhul făr-odihnă
prin haos rătăcea
și medita la planul prefacerii-n esență,
așa ca neființa să-și piardă-a sa prezență
în confruntarea cu ființa de nezăgăzuit
prin voia Celui care e viul infinit.

Atunci
s-au înjghebat contururi din veșnicii inerte
și necuprinsul dobândi a sale sensuri certe,
cu cerurile sus și mofturile jos –
părți dintr-o simfonie supranumită Cosmos. >>>

Miniştri din Roman

De-a lungul istoriei, Romanul a dat cel putin zece ministri la conducerea tarii. Tot mai des si tot mai multi folosesc pe strada expresia „Romanul e un oras mort”. La o prima vedere, ar putea fi indreptatiti sa creada acest lucru. Cu o industrie la pamint si prea putine evenimente culturale, Romanul are putine de oferit. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei, Romanul s-a dovedit un un teren fertil pentru personalitati importante pentru viata politica si culturala romaneasca. Daca in ultima suta de ani Romanul si comunele limitrofe au trimis cel putin zece ministri in Guvernul Romaniei, in perioada postrevolutionara alti sase romascani au facut cunoscut numele orasului prin participarea la guvernare. >>>

Povestea lui Simion Dascălul despre întemeierea Țării Moldovei

Din Letopisețul lui Grigore Ureche. Fotocopie a unui manuscris din sec. XVII

„O poveaste den  predosloviia celui moldovenesc ce într-însa spune că iaste făcută țara den doao limbi, den români (ромѫни) și den ruși, de care lucru să cunoaște că și păn’ astăzi iaste țara giumatate de ruși, giumatate de români. Ce aceasta poveaste nu să află însămnată de Uriache vornicul, iar eu, Simion Dascalul, n-au lăsat-o neînsămnată nici aceasta. >>>

Testamentul lui Petru cel Mare al Rusiei

Prin așezarea lor “ca o lacrimă latină într-un imens ocean slav”, “românii au stat mereu în calea expansiunii panslaviste și au încurcat totdeauna planurile cancelariei țariste”. În acest sens, din rapoartele adresate Comitetului de Salvare Publică de către C. Stamati, întâiul agent francez acreditat în Țările Române aflăm că “în cursul negocierilor pentru încetarea războiului început la 1787, rușii începură prin a cere Moldova și numai la urma se mulțumiră cu fruntăria Nistrului”. Tot din însemnările demnitarului francez aflăm că“Principatele Moldovei și Țării Românești au devenit obiectul ambițiunii cotropitoare” și că “după extensiunea limitelor sale până la țărmurile Nistrului, [rușii proiectează în chip vădit cotropirea Moldovei și aceea a Basarabiei, spre a se apropia pas cu pas de Dunare”. >>>

Hramul Mănăstirii Schimbarea la Faţă de pe Muntele Ceahlău

 

  Pelerinii din ţară şi străinătate sunt aşteptaţi luni, 6 august 2012, la hramul Bisericii ‘Schimbarea la Faţă’ şi ‘Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt’ de pe Muntele Ceahlău.  >>>