Liviu Ioan Stoiciu- poeme

După 20 de ani

îmi întîrzii pe aici răsuflarea, nu ştiu de unde am venit, nici pentru

ce: probabil, sunt numai un martor al

acestor vremuri. Sunt atent la ce mi se întîmplă, pot să mă

mărturisesc: dar nu văd în profunzime şi nu cred că merită risipa făcută

cu mine, fiindcă nu reţin nimic deosebit, am o memorie pe >>>

Creangă, crud si jovial

Ultima carte a lui Eugen Simion dovedeste, pe de o parte, cît de viu si de racordat la perspectivele moderne e venerabilul critic, iar pe de alta, cît de inepuizabil e un subiect ce părea epuizat. Căci ce s-ar mai fi putut scrie nou despre Creangă? Nu e el un obosit clasic de manual si un obisnuit, de-acum, al tuturor istoriilor literare? Nu au fost stoarse din obiect toate sevele hermeneutice, de la cele pur literare la cele psihanalitice si ezoterice? >>>