Carmen Marin – Visuri şi amintiri spuse cu nostalgie şi aşternute cu dibăcie, într-un testament de suflet

Dibăcia unui scriitor se ,,simte’’ din primele pagini ale unei cărţi. Nu-i vezi ,,sudoarea frunţii’’, dar îi simţi dăruirea. Pătrunzi în adâncul ei, asemenea unui ocean de cuvinte şi citeşti cu nesaţ frumoasele buchii aşternute acolo. Lumea lor se află în faţa ta, a scriitorului şi a personajelor. Trăieşti odată cu ele evenimentele din perioada parcursă, “vizitezi ’’ locurile bătute de paşii lui Dumitru Sinu (30 noiembrie 1926 – 2 ianuarie, 2013), în cazul nostru, şi respiri aerul american. Da, ai pătruns pe ,,Pământul făgăduinţei’’, aşa cum a făcut odinioară personajul. Dar, înainte de a-l cunoaşte pe veritabilul personaj Dumitru Sinu, trebuie sa-ţi îndrepţi atenţia asupra scriitorului. Distinsul domn Octavian D. Curpaş este autorul acestui ,, testament de amintiri ’’. Aşa cum spuneam la început, numai dăruirea, >>>