Din istoria calendarului popular la români. Calendarul femeilor superstiţioase

 

În 1927, într-un articol privitor la calendarele şi almanahurile românilor din cele mai vechi timpuri până la începutul secolului trecut, Sextil Puşcariu a schiţat un tablou al acestor publicaţii româneşti, pe care autorul însuşi l-a numit „necomplect”[1]. Concluzia reputatului filolog din acest punct de vedere era tranşantă: cercetarea acestor tipuri de scrieri trebuie continuată din două motive: „spre a urmări importantul rol cultural pe care l-a avut acest fel de publicaţie periodică la noi şi a desgropa din volumele uitate multe pagini de literatură care ar merita să fie reînviate”[2]. >>>