Cântări ale Sfintelor Paşti în manuscrisele muzicale româneşti

Filothei sin Agăi Jipei, Psaltichie rumanească (1713)
mss. 61 BAR, fol .4

Parte integrantă a culturii româneşti, muzica bizantină a lăsat numeroase urme în biblioteci şi arhive, laice sau bisericeşti. Legată indisolubil de Biserică, în cadrul căreia a luat naştere şi s-a dezvoltat împreună cu imnografia creştină a primelor veacuri, această artă a contribuit substanţial la întreţinerea cadrului spiritual specific ortodoxiei. Urmând îndemnurile psalmistului David: „Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe el întru cele înalte (Psalmul 148, 1) şi „Cântaţi-I Domnului cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cuvioşi” (Psalmul 149, 1), melozi şi melurgi, psalţi şi protopsalţi, lampadari şi maistori au scris de-a lungul veacurilor nenumărate pagini de slăvire a lui Dumnezeu. Creaţia >>>