Nicolae Dabija- Biserică şi neam

Arhimandritul Serafim Dabija afirmase cu o ocazie: „Credinţa pentru Neamul Românesc este ca cheagul pentru brânză. Ea i-a dat tărie şi consistenţă”.
Credinţa ne-a ajutat să supravieţuim, dăruindu-ne speranţă în Dreptatea lui Dumnezeu şi pentru această aşchie de Popor.
Dintotdeauna, biserica noastră a fost una de oblăduire. Ea nu s-a zbătut să cucerească spaţii (canonice) străine, ci şi-a apărat doar propriile fruntarii…
Imaginea preotului basarabean, nevoit să slujească între lumi, o suprapun cu cea a preotului din Cetatea Albă, asediată de turci la 1484: atunci când în luptă a căzut pârcălabul fortăreţei, el a ridicat de jos sabia acestuia şi i-a luat locul, fiind comandantul de pe metereze al asediaţilor… >>>

Gh. A. M. Ciobanu- Anastasie Crimca, primul maestru al miniaturii

publicist, eseist, Roman

Peste un deceniu se vor rotunji patru secole de când Anastasie Crimca, pe atunci Episcop de Roman în ultimul an de păstorire a acestor ţinuturi dăruia, uneia din cele mai subtile ramuri a artelor plastice – miniatura de manuscris – TETRAEVANGHELIARUL din 1607, considerat ca fiind prima lucrare din bogatul şir al creaţiilor sale de acest fel. >>>