Constantin Enianu – Armonie şi singurătate: Leonardo Da Vinci

180px-Leonardo_-_St._Anne_cartoonAsemenea unui alchimist, Leonardo da Vinci a slujit arta, ştiinţa, ocultismul, gastronomi igiena, într-o continuă căutare de răspunsuri. Numele lui reprezintă un simbol al acelor vremuri, poate cea mai marcantă din istoria civilizaţiei: Renaşterea. Mereu în atenţia Bisericii, Leonardo a încercat să dezvăluie sensul magic al vieţii. De aceea a fost mai mult decât un artist. El a dorit să desluşească mecanismul vieţii şi să înfrunte moartea, prin mijloace care erau intrinseci algoritmului său logic-existenţial, nu canoanelor impuse de necesari “şireţi ai gândirii“. De aceea Leonardo a fost acuzat de erezie, ocultism şi alchimie, acuzaţii pe care el le-a respins întotdeauna. E normal că nu era uşor, pentru cineva care a trăit în perioada şi locul acela, să evite asemenea acuzaţii, mai ales că e posibil să fi fost eretic, ocultist şi alchimist. În acest articol încercăm să decelăm lumea esoterică a acestui Homo Universalis, din perspectiva alchimiei şi proporţiei perfecte, care constituie fundamentul întregii sale cercetări. >>>

Grigore Ilisei: Dan Hăulică- Aristocrat al spiritului

Dan Hăulică iese din plasma unei modeste familii româneşti, cea care şi-a dus zilele mai cu seamă într-o uliţă patriarhală a Iaşilor, pe strada Octav Botez, capăt cu Sărăria, adică în mahalaua Muntenimii, cum i se zicea acestei părţi de târg în Evul de Mijloc. Din acest mediu al „mulţimii tăcute” ni s-a dăruit un savant şi un făuritor al spectacolului ideilor şi expresiei. Este în această geneză a aristocraţiei spiritului o alchimie misterioasă, de vreme ce, din cealaltă ramură a familiei, una încă mai de la talpa ţării, din neam de ţărani din Ipatele, s-a ridicat la treapta cea mai înaltă a ştiinţei vărul său, fiziologul Ioan Hăulică. Aceste două vlăstare ale seminţiei au intrat în elita elitelor intelighenţiei româneşti, în Academia Română. >>>