Tudor Ghideanu – Sãrutul prea devreme al veşniciei

aaDin preaplinul ei, Veşnicia izbucneşte ca o Naştere, ce poate însemna un crâmpei de Timp cât arderea unui vers din Poesia candelei Viaţă.
Arderea aceasta este precum scurtimea urgentă a Primului şi ultimului Sărut, „prin moarte pre moarte călcând” întru Înviere şi viaţă fără de sfârşit!
Căci nu ştiu ce rost ar avea, pe pământ, prea-omenescul sfârşit al Frumuseţii întrerupte, al cântecului interzis, frânt dintr-odată?!
Să auzim de neauzitul, să vedem de nevăzutul, să înţelegem de neînţelesul Tainei acestei triade copile, de nemurire care moare şi învie: Ioana, Irina, Viviana. Toate trei înfloresc odată: Lumina, Pacea, Viaţa. >>>

Mediateca Bucureştilor

13.01.15 MEG 07bDe Ziua Naţională a Culturii şi la aniversarea naşterii poetului nepereche Mihai Eminescu a fost inaugurat un nou spaţiu cultural al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, care se adaugă celorlalte 34 de filiale pe întinsul Bucureştilor.

Despre semnificaţia noului proiect finalizat a vorbit directorul general al instituţiei, dr. Florin Rotaru. Vernisajul expoziţiei Fascinaţia culorii a cunoscutei plasticiene Luminiţa Gliga şi momentul poetic dedicate Luceafărului poeziei româneşti de către poetul Ioan Gliga, au completat în mod fericit evenimentul.

Mediateca GEORGE ENESCU răspunde nevoilor de instruire, de informare şi de recreere prin consultarea colecţiilor, din domeniul artei, formate din albume, partituri, cărţi, înregistrări sonore, video, DVD-uri şi CD-uri, discuri, periodice şi documente online, cu caracter enciclopedic destinate oricărei categorii de utilizatori: copii, adolescenţi, adulţi de toate vârstele … În total peste 24.000 de unităţi biblioteconomice, la care se adaugă milioanele de informaţii din bazele de date on-line.. >>>

Cristian Negrea – Ne puteam opri pe Nistru?

Eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de nord (22 iunie – 26 iulie 1941)

 În vara aceasta s-au împlinit şaptezeci de ani de la intrarea României în al doilea război mondial, la 22 iunie 1941. Prilej pentru unii de a-şi da cu părerea pe la televiziuni despre una sau despre alta, despre ce ar fi trebuit România să facă atunci şi nu a făcut sau despre ce ar fi trebuit să nu facă dar a făcut. Am văzut peregrinându-se fel de fel de specialişti şi experţi în datul cu părerea, dar prea puţini au reuşit să puncteze situaţia de atunci şi adevărul, iar chiar dacă au făcut-o, părerea lor s-a pierdut în corul pseudoanaliştilor de conjunctură. A mai zis şi preşedintele o chestie şi de aici a ieşit o păruială care a aruncat în desuetitudine orice analiză clară şi la rece a evenimentelor. Este tipic pentru media românească, orice dezbatere serioasă necesară este aruncată în contextul luptelor electorale, de parcă noi am fi permanent într-o campanie electorală. Dar atunci, în 1941, nu eram într-o campanie electorală, ci într-o luptă pentru existenţa statului român, asta uită majoritatea analiştilor de pe ecranele televizoarelor.

>>>

Emilia Ţuţuianu: Agapia – Lumina din adânc

Sanctuar al iubirii…Locul care te ridică în spaţiile cele mai înalte ale fiinţei tale, înlăturând zgura ce împiedică zborul spre iubire. Agapia trage o perdea impenetrabilă peste fiinţa noastră, care se răzvrăteşte dar şi se supune timpului în egală măsură.Înconjurată de păduri seculare, cu munţi bătrâni şi singuratici, Agapia mărturiseşte un sentiment mai cuprinzător al timpului. Trăirile sufleteşti se distilează în bogăţia sacră a efluviilor ce se revarsă asupra naturii înconjurătoare.

O, cum mai strigă, în cugetul omului, natura aici…! Ce tainic se simt legăturile între toate cele create de Dumnezeu, cum se răspândeşte în jur, plecând din fiinţa ei, acea linişte adâncă, cu iz de împăcare şi de iubire a toată lumea! >>>

Bogdan Vodă – localitatea cu pecete domnească

Maramureşul este presărat cu vetre strămoşeşti deosebite. Toponimele atrag, provoacă, încântă…

Comuna Bogdan Vodă, aflată pe Valea Izei are o profundă încărcătură istorică, dar şi emoţională. Denumirea acestei localităţi evocă numele unei mari personalităţi istorice – Bogdan Vodă, primul Voievod al Moldovei. >>>