Veronica Balaj: Coordonate critice

61Veronica Blaj: Facultatea de filologie, Universitatea de Vest, Timişoara, 1970. Studii postuniversitare de jurnalism – Bucureşti, 1987-1989; studii de jurnalism radio – Radio France Internationale, Paris, 1990; studii postuniversitare de limbă şi civilizaţie franceză – Universitatea Neuchâtel, Elveţia, 2000. Continuă lectura

Veronica Balaj – Precum Atlantida, pierdută

Vino, vino, ești ca şi Atlantida, ba am impresia că te-am găsit, ba dispari, dar ce mai contează , vino! își spunea Daria clocotind, în sinea ei, plimbându-se prin casă. Acceptase spontan tonul unei invocații. Îşi legăna brațele frumoase, îşi modula vocea de parcă-ar fi interpretat un rol dintr-un spectacol care urma să fie neasemuit. Îl aştepta pe Tudor cu patimă. Scânteia şi totodată se revolta. Așteptarea-i uneori mătăsoasă. De data aceasta, era o flacără.
Pe care ar fi vrut să i-o arunce în obraz, dacă s-ar fi putut. Fără milă. Pentru repetatele lui promisiuni neîmplinite. ,,Vin, vin, vin, fii liniștită!”, spunea doar ca să scape de insistenţele ei. Şi nu venea. Daria se simțea neînsemnata, dezarmată în faţa vieții. Chiar atunci, așa, ca un făcut, doar să-şi adâncească singură rana, îşi amintea remarca lui: ,,Părul tău aduce cu valurile unei ape gălbui… Picioarele însă, pot sprijini şi-o Atlantidă.” Continuă lectura

,,Veronica Balaj, argintul viu al literaturii feminine din Banat” – Emilia Ţuţuianu în dialog cu Veronica Balaj

Poeta şi prozatoarea Veronica Balaj reprezintă un criteriu valoric de prim ordin în cultura românească, un condeier care știe să prețuiască clipa, existenţa şi frumosul.

Veronica Balaj

Veronica Balaj

„Vocea umană este un tezaur magic, atât de senzațional, încât împreună cu ea, poate vibra în timp o parte din noi”, mărturisea realizatoarea de emisiuni la Radio Timișoara, poeta si prozatoarea Veronica Balaj. Pasiunea pentru comunicarea pe unde hertziene s-a materializat, între altele, într-o colecție de voci ale unor personalităţi de marcă din cultura românească şi internaţională contemporană.

A avut fericita șansă de a fi autoarea timp de 15 ani – şi îi dorim şi pe mai departe – a două incitante emisiuni culturale radiofonice, care-i definesc personalitatea şi cărora, firește, le-a conferit an de an câte ceva din complexa ei personalitate. Absolventă a Facultăţii de Filologie, activitatea sa jurnalistică a început încă din anul 1982, a urmat apoi cursul postuniversitar de jurnalistică la Bucureşti (1984-1986), apoi cursul de limbă şi civilizaţie franceză la Universitatea din Neuchatel, Elveţia, în anul 2000, urmând un schimb de experienţă (stagiu) la France Culture, redacţia de la Radio France Internationale (1992), Radio Bruxelles (1994), Radio Trois Vallee, Paris (1995), invitată la Radio Charante Libre, Angoulême, Franţa (1994) etc. >>>

Veronica Balaj – ,,Exil de zi şi noapte”: Prefaţă de Graţiela Benga

Exil de zi si de noapte_Page_01Nu mulţi sunt aceia care trăiesc aşezarea în cultură cu bucuria cu care o trăieşte Veronica Balaj. Reputat jurnalist, Veronica Balaj este şi autoarea unui şir de volume (de poezie şi proză), aşteptate cu interes pe scena culturală a Timişoarei. Cu îngerul la arat (1998), Ritualuri de scrib (1998), Băutori de nepăsări (2003), Poeme în civil/Timeless Hallucinations (2006) sunt câteva dintre exemplele care pot da oricând măsura sensibilităţii lirice a Veronicăi Balaj. Nici construcţiile narative de mai mică sau mai mare amplitudine nu îi sunt străine, autoarea exersându-şi condeiul atât în proză scurtă (Ploua la Troia — 1994), cât şi în roman (Sărbători amânate — 1993, Baltazara — 2001, Carnavalul damelor — 2006).
Exil de zi şi noapte apare într-un ceas al recapitulărilor. O recapitulare secvenţială, pentru buna fixare a unor etape înainte de a păşi, cu încredere, mai departe. E o carte în ale cărei secţiuni sunt adunate poeme din volumele publicate în anii anteriori (Poeme în civil şi Băutori de nepăsări), dar şi poeme noi, vorbind în numele stărilor de acum. Aşadar, nu doar o antologie este Exil de zi şi noapte, cât mai degrabă montajul unor cadre lirice astfel încât, dincolo de cele trei momente ale înregistrării, să se descopere evoluţia subiectivităţii în timpul ei natural.
De o plasticitate care vrea să îmbine forţa devenirii cu delicateţea contururilor, poemele primei secţiuni concentrează cu precădere patosul mărturisirii. Indiferent de starea interioară dominantă (de la tristeţe, însingurare şi confuzie până la uimire şi exuberanţă), din versurile Veronicăi Balaj se răsfrânge bucuria decupajului cultural, prilej de liberă confesiune şi de spectaculoasă fantazare. Adăpostită în adâncurile memoriei sau în zonele neştiute ale interiorităţii, realitatea (ne)văzută e adusă mai aproape şi luată în posesie. La fel, cuvintele realităţii — înşirate într-o mărturisire lirică sau smulse de sub membrana imprevizibilă a oniricului. >>>

Veronica Balaj interviu cu Smaranda Livescu (UNIFERO)

Veronica Balaj – Revista Melidonium, în rezonanţă cu necesităţile culturale contemporane

Veronica Balaj

scriitoarea Veronica Balaj

Revista Melidonium, cu o titulatură atât de poetică, rezonează cu necesitatea contemporană de a ne informa rapid, de a comunica, mai ales de-a comunica.
O revistă care reuşeşte să se remarce şi să existe în ritm susţinut în acest peisaj editorial atât de divers. Vreau să zic, în această concurenţă publicistică.
Ideea de interculturalitate, legătura cu revistele şi scriitorii de pe multe meridiane este una din coordonatele care-i asigură acestei publicaţii renumele dar şi rezistenţa în timp.
Oricât s-ar scrie în lumea literară, tot este loc pentru dăruire, în numele limbii literare, în numele culturii.
A face publicistică literară în acest context informaţional vertiginos este cât se poate de onorant şi… e nevoie de multă perseverenţă, de încredere în artă, când alte categorii, multe de fapt, foarte multe sunt orientate spre adunarea de arginţi, a te dărui pentru ca un anume segment uman, poeţii, scriitorii, oamenii de cultură să poată comunica, este fără îndoială ceva onorant precum spuneam. Mă număr printre favorizaţii care au fost publicaţi dar, merituoasa şi remarcabilă este atitudinea în general faţă de cei care işi doresc să publice, să inter relaţioneze cu semenii din breasla scriitoricească ori a artelor plastice, a culturii în general. Este generozitate, este încredere în arta. Tinerii sau mai noii scriitori au o uţă deschisa. E oare puţin lucru? >>>

Veronica Balaj – Pasărea cu cioc vitriolat

Veronica BalajO pasăre cu cioc vitriolat ţi-a sorbit răsuflarea. Privirea.
Putea fi o solie de bine dar ea, trimisă de nu se ştie unde s-a izbit de lumina ochilor tăi. De lumina din ornicul vieţii tale. Fiecare celulă îşi are un timp de lumină cronometrat cât să reziste ştiinţific. E clar. Dar viaţa e ceva cu mult mai complicat.
Pasărea nevăzută de noi, doar de tine, a furat lumina încrederii tale că bine. Aşa spuneai chiar cu câteva minune înainte să apară lighioana, că-ţi este bine. Exact aşa. Te mirai şi tu. Binele s-a spulberat brusc. Pasărea veninoasă a făcut ca timpul să se rotească derutat.
Acele ceasornicului se-nvârteau invers.
Îmi era cald. Şi slăbiciune şi îngheţ în mine. Jumătatea de univers nevăzută, bănuită uneori, se făcu hău.
Stop! Stop cardiac! Strigă asistenta. Începe o luptă cu secundele. Le rechemăm! Să revină. Secundele, timpul înseamnă viaţă. Însângerate, tremurătoare, golaşe, obosite, oricum să fie dar să ţi se dea dezlegare să le numeri din nou.
Aerul e strivit sub presiunea speranţelor noastre. Scrâşneşte speranţa în mine, în medicii care luptă.
Secundele trebuie înduplecate să revină la tine. Dumnezeu trebuie înduplecat de inimile noastre care bat într-o disperare sufocantă. Clipa izbăvitoare o promit cerului. >>>

Alexandru Moraru – Nesfârşita poveste: Veronica Balaj – Cina lupilor

LastScan (2)Când am citit, întâia oară, că 95% din genele omului sunt identice cu cele ale cimpanzeului, m-a pufnit râsul. Dar când am aflat, ulterior, că 95,5% din genele râtanului corespund şi ele cu cele umane, am amuţit. ,,Haida de!” – am cugetat. ,,E prea gogonată!” Apoi, mi-am amintit altceva. Potrivit specialiştilor, de la apariţia primei fiinţe gânditoare şi până acum, pe Terra au trăit aproximativ şaptezeci de miliarde de semeni. Iar dintre ei, peste jumătate au pierit de moarte violentă în conflicte şi războaie. Ce dovedeşte asta? Evident, natura belicoasă a omului. Plăcerea diabolică şi patima bolnavă de a-ş chinui aproapele, setea de a-1 umili, obsesia de a-1 distruge. Şi toate astea în numele unor ideologii, principii ori teze pretins superioare.
Neîndoielnic că există în codul genetic al lui Homo sapiens acest impuls permanent spre agresivitate şi dominare, atracţia irepresibilă spre exces şi acaparare. Realităţi ce expandează ciclic la scară globală şi care, în cazul conflagraţiilor, provoacă atâta ruină şi suferinţă.
Din câte ştim, individul este un binom. Dacă prevalează partea raţională, luminoasă, el înalţă, zideşte. Atunci e, într-adevăr, cea mai grozavă făpturi a universului. Şi sublim. Însă, predominând latura opusă, iraţională şi întunecată, el devine un monstru care răstoarnă lumea. >>>

Veronica Balaj – activitatea literară

Adrian Dinu Rachieru – Viaţa ca amintire

La o fugară cercetare retrospectivă, vom observa lesne că recolta de povestiri, legitimându-i o amânată intrare în lumea literară, pe care o propunea Veronica Balaj la debut, în volumul „cooperativizat” În căutarea timpului prezent (Ed. Facla, 1989), s-a văzut grabnic confirmată prin explozia editorială postdecembristă. Harnica prozatoare şi poetă, intrată într-un precipitat timp al recuperărilor, a tipărit, într-un ritm frenetic, un Jurnal de Timişoara (1990), dar şi Parisul fără mine (1992), chiar în versiune franceză, la o editură din Bruxelles, două romane (Sărbători amânate şi Vara himerelor) şi un volum de proză scurtă (Ploua la Troia, 1995), bine primite. Şi lista se lungeşte. Putem adăuga volumul de proză scurtă Puzzle veneţian (în 2008), Areopagus, în acelaşi an, reunind interviuri cu scriitori din diaspora, Piruetă pe catalige (poeme, 2010, în ediţie bilingvă română-germană, publicat şi la Budapesta), Exil de zi şi noapte, tot poeme, iarăşi în ediţie bilingvă, română-franceză, de astă dată (2010) şi, în fine, la Ierusalim, Scut iluzoriu (editura Zur-Ott, 2012). Ultimul titlu (deocamdată!) ar fi Cina lupilor, proaspăt apărut la editura ieşeană Cronica, prin grija poetului Valeriu Stancu, un roman consistent, meritând un popas analitic. Două constatări putem avansa, imediat. Întâi că d-na Veronica Balaj, poetă şi prozatoare, realizatoare de emisiuni radio-TV se mişcă dezinvolt în spaţiul mediatic, publicând ritmic, circulând în lume, beneficiind – graţie abilităţilor, inclusiv relaţionale – de numeroase traduceri. Apoi că vibraţia lirică şi alerteţea reportericească amprentează şi desfăşurările prozastice, impunând un ritm precipitat. Cazul recentului opus, încercând o radiografiere a unei epoci confuze, violente, vestind „noua zidire”, cum ar >>>

Veronica Balaj – proză scurtă

Veronica Balajhttp://www.scribd.com/doc/210211656/Intre-noi-Veronica-Balaj

http://www.scribd.com/doc/210212032/Puzzle-Venetian

http://www.scribd.com/doc/210212354/De-Sapte-Ori-Viata

Veronica Balaj – Trei poete din nord…

Veronica BalajAcesta este titlul unei   culegeri de versuri  traduse  din limba ebraică în limba română de către  romancierul Andrei  Fischof, născut  la Turda în România,  absolvent de   Fizică   experimentală la Cluj,  plecat în Israel în anul 1976 dar, fireşte  neuitând   locurile de baştină… ba chiar a continuat să  scrie în limba română, având poezii şi  romane  de referinţă. Romanul Domnişoara, am avut  îngăduinţa onorantă să-l prefaţez la a doua  ediţie.Cartea   despre care vreau să   fac  un scurt comentariu, mi-a fost înmânată  la Haifa, ca un semn de  salut literar. În seara când  am avut bucuria să mi se prezinte  volumul meu Ierusalim-Jerusalem,  Editura Zur-Ott Ierusalim, 2013, tradus în limba  ebraică prin  ştiinţa şi amabilitatea   poetului  Menachem  Falek.

  Volumul celor trei poete israeliene   a apărut în  1997,  sub  egida Cercului  Cultural ,,Petah Tikva”,   a scriitorilor de limbă ebraică din  zona Haifa. Iată  şi numele autoarelor care  semnează în aceste pagini: Rahel  Asherov, Irit Weissman şi  Sara  Halafon. >>>

Veronica Balaj – Revedere cu ,,Orașul alb”

vechiul-ierusalimM-am reîntors în toamna aceasta la Ierusalim, unde am avut șansa să revăd locurile care anul trecut m-au impresionat într-o manieră unică.
Aproape că nu e bine sa încerci sa diseci anumite stări .
Am fost însoțită din nou de Maica Nicolaida, de Maria, asistenta sa și în varii trasee de poetul Menahem Falek, traducătorul celui de-la doilea volum al meu în limba sfânta, ebraică.
Volumul”Ierusalim -Jerusalem”, apărut la editura Zur-Ott, din orașul -centru spiritual al lumii.

>>>

Veronica Balaj – Poezia ca stare şi mărturisire

Veronica BalajAm a nota la rugamintea distinsei domane, Melania Rusu Caragioiu, cateva pareri despre scrierile sale. La orce intalnire cu lucrarile unui autor din domeniul artei, vine intrebarea de ce a facut aceasta alegere? In cazul activitatilor practice, lucrurile sunt clare. Desigur, exista in toate preocuparile noastre o motivatie. Cand este vorba de inspiratie, de creatie, ar trebui un intreg excurs psiho-existential pentru a defini indemnul lor cu note particulare de-a face cunoscut celorlalti o suita de idei, imagini, expresivitati ale vietii in straie specifice fiecarui autor in parte.
In cazul doamnei M.R.C, cred ca se pot articula doua argumente in favoarea optiunii de-a veni in perimetrul litarar. Ambele trimiteri sunt datorate celor doua profesii ale sale: unul e pentru ca a studiat agronomia si a fost atat de aproape de natura si miracolul ei incat a simtit nevoia sa comunice lumii in versuri, trairile fabuloase, sursa inimaginabila de energie, culoare, vitalitate, data de natura, iar al doilea motiv, presupun ca vine tot dinspre formatia sa intelectuala, anume, a lucrat intr-o mare biblioteca, avand specalitatea de profil. Sa traiesti intre carti o viata intreaga si sa nu te simti indemnata sa exersezi in mod propriu asa ceva, e greu de rezistat asa ca, lucrurile au mers pe un fagas cat se poate de firesc in ceea priveste colborarea cu fraza scrisa. Nu s-ar putea omite si o anume secreta chemare, interioara, o structura psiho-somatica adecvata. Nu excludem din asta nici ideea de talent, inspiratie…etc. >>>

Veronica Balaj – versuri

Veronica BalajSpectacol pentru întărâtarea vremilor

soseste jonglerul
cu rol principal
– îmi sarbatoresc,
toate zilele de nastere
deodata
si stau
înramata
între flacarile
iesite din mîinile lui
spectacol de gradina
între un gutui
si-un mar
cu samînta picata
din Eden >>>

Ioan Miclău despre cartea ,,Cina lupilor” autor Veronica Balaj

LastScan (2)Argumentand aforismul lui Lucian Blaga despre “animalitate si spiritualitate” – aflam versiunea faptului ca:” Lupul este setos de sange ca o dogma”. Dar tocmai aceasta metaforica asociere a lupului cu dogma ne deschide o cale spre a intra in intelegerea cartii “Cina lupilor”, a experimentatei scriitoare Veronica Balaj. Fiindca tocmai implementarea fortata a acelei dogme staliniste se manifesta asemenea lupului setos de sange, afectand familii si distrugand gospodarii istoric intemeiate. >>>

Iluzia cuvintelor plutitoare – Volumul « Scut Iluzoriu » de Veronica Balaj

Coperta Scut IluzoriuCu poeta şi jurnalista Veronica Balaj din Timişoara, România, m-am intalnit la Budapesta , cu prilejul Festivalului international de poezie,” Mare si cuvinte”, organizat de poetul Aron Gaal, un mediator intre poeții lumii si un poliglot. Dovadă e chiar participarea la ediția respectivă, a unor scriitori din Rusia, Finlanda Muntenegru, Bulgaria, România, Anglia, din Israel, subsemnatul si, desigur, scriitori din Ungaria. Cuvintele leagă mări şi țări, dar, mai ales, dimensiunile poeziei.
M-am bucurat să aflu acolo, încă pe cineva a cărui limbă maternă e româna, ca şi a mea (îmi place să spun asta chiar dacă am plecat de la varsta de zece ani în Israel şi mi-am facut studiile in limba ebraica).
Am schimbat cărţi cu Veronica şi am avut bucuria ca sa-si spuna parerea, in plen, despre cartea mea tiparită în limba maghiară (traducerea fiind semnata de Aron Gaal) şi prezentată la Budapesta in cadrul festivalului amintit.
O persoana comunicativa si foarte deschisa cum este Veronica, sustine usor orice fel de discuție pe mai multe planuri. De la literatura scrisă de mine, am ajuns la literatura română si la cărțile ei. Mi-a oferit un exemplar din volumul său, adus la festival, « Exil de zi si noapte », editie româno-franceza. >>>

Veronica Balaj – Interviu cu editor Emilia Ţuţuianu

Veronica BalajÎn contextul actual, când se  intersectează atâtea  informaţii în domeniul cultural şi când  totul se află cu repeziciune, ar fi o pierdere dacă accentele culturale dintr-o zonă sau alta a ţării nu ar intra în atenţie, nu ar fi parte din imaginea întreagă a efervescentei culturale naţionale. Orice  act cultural este un adaos, un câştig adus spiritualității  unei regiuni. O emblemă care se  diversifică  mereu prin valorile create de persoanele interesate de acest palier al existenţei. O individualizare spirituală, cu marca fiecărei culturi regionale este absolut necesară tocmai acum, mai mult ca oricând, când se poate vorbi de un amalgam cultural. Cum să ne individualizam? Cum să  marcam ceea ce ne caracterizează şi ne preocupă,  decât  prin  intervenții diferite, prin acţiuni  variate, susţinute cu şi din dăruire?

Emilia Tutuianu

     Acest  lucru îl exersează de ani buni şi dna. Emilia Țuțuianu din Roman care conduce Editura Muşatinia. În  discuţia care urmează vom înțelege  că mai există oameni pasionaţi, care nu-şi precupețesc  forţele  întru propagarea  unor idei  sau în interconectarea de valori culturale.

 Veronica Balaj: Doamnă Emilia Ţu­ţuianu, cum v-a venit ideea acestei edituri pe care cu dăruire o conduceţi şi în ce împrejurări aţi pus bazele ei. De ce Editura Muşatinia? >>>

Lansarea volumului ,,Un Slavici al Bucovinei” la Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici, Timișoara

Coperta Fata.page1În data de 23 Aprilie 2013,  în Sala festivă a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TIM SCIENCE PARK, (Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr.144, etaj 1, sala 102), a avut loc lansarea cărţii: “Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei” scrisă de Mariana Gurza şi editată, în cooperare, de 2 edituri timişorene: Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ IOAN SLAVICI şi EUROSTAMPA,  consilier editorial: prof.univ.dr. Dumitru MNERIE,  coperta:  Conf. Dr. ing. ec. Gabriela-Victoria MNERIE.

>>>

Veronica Balaj: Mariana Gurza – ,,Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei”

Universitatea Ioan Slavici din Timişoara, a  găzduit, în cadrul unui simpozion mai amplu, în data de 23 aprilie 2013 şi lansarea volumului VASILE PLAVAN, “UN SLAVICI AL BUCOVINEI”, semnat de Mariana Gurza, o poetă de excepţie – autoare a mai multor  volume de poezii

Această  nouă apariţie editorială, apărută la Editura Fundaţiei pentru Cultură şi ÎnvăţământIoan  Slavici, Timişoara şi tipărită la Eurostampa, este  o carte document.

Coperta Fata.page1

>>>

Emilia Țuțuianu, interviu la Radio Timișoara cu jurnalista Veronica Balaj

Despre revista Melidonium, volumele publicate la Editura Mușatinia din Roman în ultimii 10 ani și despre ultimele cărți apărute, ale românului australian Ben Todică – ,,Între două lumi” și ,,În două lumi”

Ion Marin Almăjan: Veronica Balaj – Argintul viu al literaturii feminine din Banat

Veronica Balaj este, cred eu, argintul viu al literaturii feminine din Banat. Scriu literatură feminină de şi nu accept întrutotul această sintagmă, fiindcă există scriitoare a căror creaţie este ”bărbătoasă”, precum şi scriitori care au  în opera lor semne ale feminităţii. Revenind la Veronica Balaj consider a fi îndreptăţită afirmaţia de mai sus şi aceasta întrucât de ani buni ea practică un jurnalism cultural în numele unor principii astăzi considerate vetuste: promovarea, prin interviuri, mese rotunde, portrete, doar a personalităţilor reale, a valorilor autentice care au contribuţii deosebite în viaţa culturală, spirituală a României, Europei etc. În emisiunile radio realizate de Veronica Balaj nu şi-au găsit loc nici vedetele politice, nici ipochimenele  dezvelite până dincolo de pragul ruşinii, nici noii îmbogăţiţi care fac acum deliciul televiziunilor şi al majorităţii presei scrise din dulcea noastră ţărişoară. Veronica Balaj preţuieşte sentimentele pe care părinţii şi bunicii noştri le considerau înălţătoare pe când noi, cei de acum, le dispreţuim şi le batjocorim: iubirea faţă de patrie, faţă de neamul din care ne-am ridicat. De aici şi zbaterile sale de a promova valori şi personalităţi din Europa, sau de aiurea. >>>

Veronica Balaj – poeme

Podul verii

Podul verii
peste-un galben spumos,
fierbinte, către departe
se vând aici
cântări şi zile cu răsuflarea tăiată
întrebări sibilinice,
căni cu apă neîncepută… >>>

Academia Româno-Americană în spațiul științific internațional – Interviu cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Paraschivoiu

Una dintre instituțiile cu întindere internațională dar cu  relaționare românească, este şi ARA, Academia Româno-Americană, cu o vechime  pe care o putem numi deja istorie, 35 de  ani   de activitate desfășurată  pe  două continente. În această perioadă, ARA şi-a propus  o reînnoire a  proiectelor dar şi  cooptarea de nume noi, în special tineri de valoare.  ARA a pornit   inițial doar cu specialiști de înaltă clasă, universitari din domeniul politehnic,  ajungând acum să aibă şi o secție de artă. 
Acest proces de reînnoire, de extindere,  merită  consemnat,  făcând   mai cunoscut  astfel   profilul   acestei  instituții  academice internaționale. 
In aceasta idee, l-am contactat pe  Președintele ARA, prof. univ. dr  Ion Paraschivoiu  din Montreal, Canada. >>>

Veronica Balaj – O carte în orașul alb, Ierusalim

De cum am avut în mână  talonul de înbarcare pentru Tel Aviv, am simţit  o stare  specială  şi  deşi la fiecare călătorie într-un loc nou asta e ceva normal, de data aceasta  era un soi de  tulburare  subţire.  Nu  acută  , nu ascuţită .  Poate să fi fost  taina ca Ţara Sfânta  are ceva  misterios  în chiar   atmosfera  sa.. Purtam la mine o carte de poeme traduse, în ebraica, limba sfântă, de către poetul Menachem Falek  şi apărută la Editura” Zur Ott “ din Jerusalem..

Volumul îşi  avea deja poevstea lui şi eu trebuia s-o  urmez.  Şi   s-o  desăvârşesc. O poveste care a venit spre mine fără  să o fi căutat sau să mi-o fi imaginat  vreodată. Totul s-a legat  de la sine , pe neaşteptate. Fără ocolişuri, fără meandre amăgitoare. >>>

Artur Silvestri- „Nu suntem singuri”: lansarea volumului la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2012

Salonul Internațional de Carte BOOKFEST 2012 a găzduit sâmbătă, 2 iunie 2012, în spațiul special pentru evenimente Scena AGORA, lansarea volumului de convorbiri literare cu Artur Silvestri „Nu suntem singuri”, Ediția a IIa, îngrijită de scriitoarea Mariana Brăescu. >>>

Problematizand intre bine si rau

Orice carte are o nota particulara, ceva care sa te surprinda. Am prilejul de data aceasta sa ma refer la un volum care, in peisajul publicistic atat de divers, contemporan reuseste sa atraga atentia.

Volumul semnat de TEODORA PAULA DUMITRACHE, se intituleaza frapant, ”Diavolul sta in amanunte” si a aparut in 2011 la Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca.

 Este vizibil ca titlul in sine este interesant. Chiar indraznet. Tanara prozatoare vine cu aplomb inspre cititorul modern propunandu-i inca de la inceput o lectura mai altfel. >>>

Ben Todică- Interviu cu Veronica Balaj

Ben Todică: De mult mă gândesc s-o intervievez pe doamna Veronica Balaj, însă știind câtă experiență are în domeniul jurnalisticii, radioului și a cuvântului scris am concluzionat că trebuie să viu cu ceva mai diferit de interviul clasic luat profesioniștilor, omului academic, omului rutinat în ale lumii artelor și literaturii și de aceea am hotărât să folosesc o formulă mai excentrică, ”o călătorie”, în a construi personajul mult cunoscut și admirat al Banatului și nu numai, și atunci am intrat ”în direct”:  Ascultați cu plăcere radioul? >>>

Veronica Balaj- Podul soarelui

Podul verii >>>

Veronica Balaj şi George Anca “pe urmele lui Zenon”

                                          “PE   URMELE  LUI    ZENON”

        Orice carte  dăruită   de către autor, implică o comunicare  aparte. Din start. Adică autorul are convingerea că meriţi să-i fii părtaş la cele ce a scris, să  colaborezi cu stările sale  în timpul lecturii. Dacă un pictor îţi va dărui mai  greu o lucrare de-a sa, condiţiile  creaţiei fiind  cu totul altele, cartea este menită să circule, să transmită  cuvinte în îmbinări noi, să te atragă într-un dialog , să vezi  imagini, să  te emoţionezi, să te miri , să te bucuri, să te întrebi sau, să găseşti  răspunsuri şi alte  coordonate interioare   şi câte alte   stări nu poate declanşa  o lectură?    Lucru  ştiut şi totuşi repetabil de la o  epocă la alta, de la o >>>

Lansarea cărţii „În două lumi”, a scriitorului australian de origine română, Ben Todică, la Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara

La Simpozionul Național „Ioan Slavici la aniversară”, ediția a II-a, din 29 februarie 2012, lansarea cărții „În două lumi” a scriitorului australian de origine română, Ben Todică, a fost onorată de prezentările distinșilor invitați: Prof. univ. dr. Dumitru Mnerie Rector al Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara, poeta Mariana Gurza, Nicu Chișe și scriitoarea Veronica Balaj.

>>>

Veronica Balaj

                                    „O nouă limbă europeană – Poezia”

             Între  4  şi  8 august 2010, a avut loc la Budapesta a doua ediţie a Festivalului  internaţional de poezie, “MARE ŞI CUVINTE”, organizat şi iniţiat  de poetul  şi traducătorul maghiar, Aron Gaal. Întalnirea din acest an s-a desfăşurat sub  deviza, “O NOUĂ LIMBĂ EUROPEANĂ:  POEZIA”. Aron Gaal – iniţiatorul şi organizatorul festivalului. Pe cat de implicat în viaţa literară  din Ungaria şi nu numai, pe atat de   discret în comportament.  Nu vorbeşte  despre sine , dacă se înmplă să i se aducă o mulţumire în public, se retrage în sine, face un gest de genul…”lasaţi,  vorbiţi despre alţii”… >>>

Veronica Balaj

                                      Vasele cerului

          Ne prinde înserarea.
Se aşează noaptea pe umerii noştri, dacă nu ne grăbim. Vom fi in luptă cu vântul care se înteţeşte şi poate isca felurite situaţii neaşteptate.
            Aici, in varful dealului, unde ne aflăm, totul e posibil. Chiar şi nebănuitul poate deveni  real. >>>

Veronica Balaj

„Viaţa ca o cutie care sună a dor”

                         Ion Marin Almăjan este un e prozator de forţă. Aşa îl cunoaştem noi, aşa îl ştie lumea literară.
 Acum însă, a făcut un viraj brusc, incitant, spre poem.
                    „Scrieţi o carte de poeme?” ar fi venit fireşte întrebarea şi uluirea dacă ar fi mărturisit domnia sa ce are în plan. >>>

Veronica Balaj

               Apariţia unui nou volum de proză a Veronicăi Balaj, “Iarna Revederii”, editura Atticea, 2009, provoacă cititorul de a cunoaşte un “decembrie înrudit cu plecările/cu depărtările”. Un “decembrie, pe cai albi în cavalcade” în “balansarea luminii” un “decembrie, acoladă peste ocean…”
                 O carte emoţionantă în care întâlnirea celor dragi la Ottawa, într-o “lumină pământească” trasformă totul, într-un “decembrie înflăcărat”. >>>

Veronica Balaj

„Între tandreţe şi reflexie clasică”
– despre volumul Maiei Cristea „Doar baobabu”
Se scrie multă poezie şi astăzi în epoca tehnicizată, computerizată, alertă , învolburată ameţitor. Pare că poeţii nu mai sunt în atenţie şi totuşi există un segment de modernitate interesat de lirism. Poeţii moderni sunt în căutare de expresivitaţi şocante care să-i particularizeze. Lucru firesc de altfel. În acest peisaj al diversitaţii, al grabei indusă în fiecare gest, simţământ trăit de noi toţi, cărţile şi autorii se încadrează perfect