Vaslui-Podul Înalt 10 ianuarie 1475

 Bătălia de la Vaslui-Podul Înalt

10 ianuarie 1475

 Bătălia de la Vaslui -Podul Înalt, între Imperiul Otoman şi Moldova, cea mai importantă victorie a domnitorului Ştefan cel Mare (1457 – 1504) împotriva otomanilor. Evenimentul are loc atât ca urmare a întreruperii plăţii tributului de către Ştefan, în 1473 – tributul era plătit încă din vremea lui Petru Aron din 1456 –, cât şi a încercărilor domnului Moldovei de a scoate Ţara Românească de sub influenţa Porţii, prin înlăturarea lui Radu cel Frumos (1473–1474). În acelaşi timp, otomanii doreau extinderea influenţei la Marea Neagră, prin dobândirea Chiliei şi a Cetăţii Albe. >>>