Romanul în documente

r10Documentele de arhivă nemţene cuprind numeroase informaţii referitoare la vechiul oraş moldovenesc, azi municipiul de la confluenţa Moldovei cu Siretul, atestat documentar de la 30 martie 1392.
Roman a dat denumirea primului ţinut atestat documentar în Moldova și mai apoi judeţului Roman, desfiinţat abuziv în anul 1950. Oraşul a fost fondat de Roman Vodă şi apare pomenit documentar pentru prima dată în actul din 30 martie 1392, care se termină cu următoarele cuvinte:
”scrisus-a […] la Cetatea noastră a lui Roman Voievod”. Prin hrisov, Roman Vodă dăruieşte lui Ionaş Viteazul trei sate de pe Siret, și anume ”…Ciorsăceuţi, Vladimirăuţi și Bucurăuţi”.
Aşa cum aflăm din documentele păstrate la Filialele Arhivelor Statului Judeţul Neamţ, aşezarea avea un vornic, care făcea parte din sfatul domnesc, iar domnia acorda o atenţie deosebită bisericii de aici, prin daniile făcute, ridicând-o la grad de episcopie. Toate acestea vor creşte importanţa politică şi economia localităţii. Tratatul comercial din 8 octombrie 1408 va contribui la dezvoltarea târgului, mai ales că domnul îi acordă și dreptul de sigiliu. >>>

Romanul de odinioară

turn1908aaaa

      Constantin Ionuț Paul a creat o pagină pe Facebook intitulată ,,Romanul de odinioară”. Tânărul este și administratorul paginii web: roman-romania.ro. Romașcanul investește în cărți poștale cu imagini inedite despre trecutul orașului. Un tânăr din Roman a vrut să ,,conserve” istoria orașului creând o pagină pe Facebook intitulată ,,Romanul de odinioară”. facebook.com/pages/RomanDeoarece numărul clădirilor din care răzbate istoria locului s-au împuținat, Constantin Ionuț Paul a vrut să refacă trecutul Romanului prin postarea de cărți poștale din colecția personală pentru ca vizitatorii să vadă și să cunoască viața și edificiile unuia dintre cele mai importante orașe din Moldova, cum era considerat odinioară.

>>>