Blândeţe, farmec şi adevăr: Eugen Steţcu

note de lector

Placheta de poeme „Pânza mov a obsesiei” (Ed. Crigarux, 2012), a lui Eugen Steţcu, am primit-o de la autor cu autograf şi cu rugămintea verbală de a face o  recenzie a lucrării: „Te rog să consemnezi ceva şi despre această carte, fiindcă mi-a plăcut cum ai scris despre primele două volume. Dar, nu te grăbi, așteaptă când vei prinde momentul…”. Citind Postfaţa „Vizionarism şi notaţie hieratică” a editorului cărţii, dr. Cristian Livescu, notele acad. Eugen Simion şi prof. Gh. A. M. Ciobanu, de pe ultima copertă, am rămas oarecum cu „aripile” lipite de trup în a întreprinde vreun zbor  cu „note de lector” asupra celor 61 de pagini.

„Pânza mov a obsesiei” este cea de a treia carte de poezii a lui Eugen Steţcu, după „Mitologii şi sentimente” (Nemira, 1996) şi „Pe vocala unui zeu” (Crigarux, 2005). Cunoscând autorul încă din adolescenţă, m-am întrebat adeseori dacă demersul scriitoricesc al lui Eugen Steţcu (n. 1949), este doar un „capriciu” de fiu al reputatului istoric literar, monografist şi exeget al lui Garabet Ibrăileanu, profesorul de limba și literatura română Nicolae Grigore Steţcu (1910-1995), fiindcă volumele de poezii ale fiului au apărut la o vârstă relativ înaintată. Orice întrebare rămâne însă de prisos: apariţia cărţilor sale ne convinge, prin actele ideatic şi afectiv, de dobândirea nobilei libertăţi în cadrul  atemporalităţii, deoarece, concentrat, scriitura lui Eugen Steţcu garantează valențe estetice . >>>

Reclame

Emilia Ţuţuianu: recenzii editoriale – O poetă romaşcană, Cecilia Bănică Pal

Cecilia Bănică-PalFiind o îndrăgostită fără leac de limba şi literatura română, de poporul român, de locul unde s-a născut, de locul unde trăieşte în prezent, poeta Cecilia Bănică Pal a încredinţat tiparului, în anul 2004 primul său volum de poezie: Nelinişti fireşti, ce dezvăluie gânduri şi sentimente în imagini artistice danteşti de o candoare deosebită.

În anul 2007 poeta s-a  aşezat din nou la masa de scris, cu speranţa inepuizabilă de a scrie în graiul mioritic al cuvintelor pentru toţi cei care iubesc poezia. Aşa a luat fiinţă volumul Sentimente metalizate, volum de un lirism aparte ce vibrează gingaş şi feminin în faţa trăirilor umane.

Versul său de  o realitate reală şi virtuală  aduce  un univers aparte în lumea poeziei româneşti.

Citind cu atenţie poemele  sale înţelegi că ele sunt născute din suferinţă, disperare, iubire şi credinţă. Suflet nobil şi înţelept poeta scrie poezia cea mai curată şi dragă vieţii: cea venită din suflet… aducătoare de lumina Adevărului. >>>

Poeți romașcani: Puiu Costea – Geometria secundei