Scrisoarea Pastorală de Crăciun 2012

PS Petru Gherghel Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Cristos, întrucât ne-a ales ca să fim sfinți și neprihăniți în fața lui!

 Sfințiile voastre, iubiți frați și surori în Cristos,

 Celebrarea misterului Nașterii Domnului în Anul Credinței, pe care l-am început la 11 octombrie, chiar în timpul celebrării Sinodului Episcopilor pentru o nouă evanghelizare, reprezintă o invitație vie la un imn de preamărire a Părintelui ceresc, care a binevoit să-l trimită pe Fiul său, pentru ca noi să avem viață și s-o avem din belșug, iar prin evanghelie să avem o credință vie și profundă.

 Lui, așadar, care ni s-a descoperit prin Fiul său și ni se descoperă fără încetare prin Duhul Sfânt, să-i fie cinste și laudă în veci de veci!

 Crăciunul este un moment de grație, un dar ceresc oferit omenirii și a devenit fundamentul întregii noastre speranțe, pentru marele mister ce a marcat istoria mântuirii, misterul iubirii Fiului lui Dumnezeu care se naște, devine om, ca să rămână mereu în mijlocul oamenilor și să-i înalțe la gloria cerească a Tatălui ceresc. >>>

Papa Benedict al VIl-lea a binecuvântat Biserica din Pildeşti, Neamţ

Peste o mie de credincioși au participat la sfințirea impresionantei biserici de Pildești. La liturghia prezidată de PS Petru Gherghel, oaspete de seamă a fost PS Paolo de Nicolò, regent al Casei Pontificale. Acesta a oferit celor prezenți binecuvîntarea Papei Benedict al XVI-lea.

 Momente pline de emoție și înălțare spirituală au trăit, joi, 16 august, locuitorii din Pildești. Toată suflarea satului a luat parte, începînd cu ora 11, la liturghia solemnă de sfințire a noii biserici cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La liturghia prezidată de PS Petru Gherghel au participat episcopul de Chișinău, Anton Coșa, episcopul auxiliar de București, Cornel Damian, episcopul auxiliar de Iași, PS Aurel Percă, PS Paolo de Nicolò, regent al Casei Pontificale, și peste 60 de preoți. >>>

Pildeşti, judeţul Neamţ – Sărbătoare şi armonie între spirit şi modernitate

Miercuri 15 august, cînd credincioșii sărbătoresc Înălțarea Sfintei Fecioare Maria la cer, satul Pildești își deschide larg porțile pentru a-i primi pe fiii comunei Cordun, prieteni și rude. Timp de două zile, locuitorii satului Pildești vor avea parte atît de momente de distracție, dar, mai ales, de momente de înaltă trăire spirituală.

 Ca în fiecare an, pe 15 august se va celebra hramul bisericii “Adormirea Maicii Domnului”, iar pe 16 august se va sfinți noua biserică din Pildești. La eveniment vor participa și sute de fii ai satului care muncesc în străinătate și acum au revenit, în concediu, pe meleagurile natale. La slujba de sfințire sînt așteptați să participe ÎPS Ioan Robu, originar din satul Traian, comuna Săbăoani, PS Petru Gherghel, Episcop de Iași, peste 100 de preoți, oameni politici, printre care și senatorul Ioan Chelaru, fiu al satului. >>>