Poetul dorului şi al iubirii eterne, Marin Toma

COPERTA2Semnalez o nouă apariţie editorială, volumul de versuri „La poarta sufletului tău”, autor Marin Toma, fondatorul revistei de cultură „Dor de dor”, apărută la Editura Muşatinia Roman, 2013, o carte dedicată d-nei Doina Săbădeanu, partenera de viaţă a domniei sale, în paginile căreia care am regăsit cu bucurie numele mai multor prieteni din lumea cuvântului scris, nume aparte pentru care am o deosebită apreciere din postura de cititor.
Spicuiesc câteva rânduri din prefaţa semnată de poeta Emilia Ţuţuianu-Dospinescu: „Cu fiecare nouă poezie patima iubirii revărsate asupra lumii întregi în versuri de un lirism subtil ne poartă în mijlocul unor sentimente profunde şi tulburătoare. Iubirea pentru femeia ce i-a dăruit atâtea împliniri sufleteşti se revarsă într-un parfum primăvăratec de versuri pline de emoţie divină: >>>

Marin Toma – versuri

La poarta sufletului tău

La poarta sufletului tău
Eu m-am rugat ca la icoană!
Şi ea, mi s-a deschis încet,
În liniştea-i de catedrală!.

Şi am păşit sfios în templu,
Unde-am trezit jar de iubire,
Iar trupul tău făr’de prihană
Mi-a dezgheţat trăiri sublime. >>>

,,La poarta sufletului tău”…cu poetul Marin Toma – o nouă apariţie editorială la Muşatinia

COPERTA2La poarta sufletului iubitei poposeşte poetul Marin Toma în a-şi cânta iubirea, iubirea dintr-un suflet atât de plin, ce îi dă energii creatoare de versuri dulci pentru fiinţa iubită:

„Eu m-am rugat ca la icoană!
Şi ea, mi s-a deschis încet,
În linişte-i de catedrală!.”
                                             (La poarta sufletului)

Iubirea la anii maturităţii poetului nu mai ţine cont de norme sociale:

„Nu-mi pasă ce şopteşte lumea,
Când trec nepăsător prin sat
Tinându-mi strâns de mijlocel femeia
Oprind-o-n loc cu-n dulce sărutat.”
                                          (Nu-mi pasă…) >>>

Poetul Botoşaniului, Dorel Mihai Gaftoneanu, un Caragiale în versuri pe drumul deschis de marele Eminescu…

DMG

…Îi recitesc cu atenţie ultima compoziţie literară trimisă prin poşta electronică: «Puşkin. Orizonturi slave…». Exact o sută de versuri ample frumos ordonate în pagină, cu un conţinut tematic atrăgător… I se spune cu multă simpatie D.M.G., aşa cum îl tachinează apropiaţii şi este ultimul creator nou apărut în peisajul literar al Botoşaniului, de mai puţin de doi ani; un nume cunoscut acasă şi în ţară, şi, îndrăznesc să spun, deja etichetat ca poet de bună calitate prin stilul clasicizant debordant cu o puternică amprentă personală, o scriere purtătoare a unui mesaj emoţional plin de viaţă. >>>

Nicolae Rotaru – Două destine

Marin Toma şi doamna vieţii sale din întomnarea de pe urmă a fiorului dintâi reprezintă pilda cea mai grăitoare a imposibilităţii de a evita evoluţia unui destin uman. Nu integralitatea trupească, nu sănătatea din carne şi oase sunt sine-qua-non-urile existenţiale, ci vitalitatea spiritului, rezonanţa întru împreunătate a sufletului.

            Şinele de cale ferată care sunt paralele şi, deci, aparent imposibil de a se întâlni, prin slujirea roţilor boghiurilor echidistante, îşi vădesc eficacitatea „convieţuirii”. O asemenea vecinătate reciproc benefică şi empatică trăiesc şi cei doi răzbătători şi învingători prin rezonanţe de cuvânt, în convivialitate de semeni, fără a impieta, fără a abuza, fără a solicita. >>>

Marin Toma- La revedere Botoșani…

scriitor, Călărași

La revedere Botoşani,

La revedere plai  moldav,

O viaţă am  visat la tine! >>>

Marin Toma – aniversare

scriitor, Călăraşi

Scriitorul Marin Toma ,  împlineşte în 20 februarie, 2012, vârsta de 65 de ani. Născut în anul 1947,   în satul Înfrăţirea, Comuna Plevna, azi Dor-Mărunt a cunoscut debutul   în anul 1990 în paginile suplimentului literar Arcadia, editat de ziarul Pământul. În anul 1999 publică volumul„Din sfera politicului“(Epigrame), Ed. „Amurg sentimental“, Bucureşti. >>>

Concurs „Dor de Dor”

 Concursul Național de Poezie ( și pentru copii ), Epigramă,  Proză,  Eseu,  Teatru, Reportaj literar , Pictură  și  Fotografie artistică “DOR de DOR”

SIBIU  Ediția I-a   2012 >>>

Marin Toma

Memoria timpului 

             Ce minunat este faptul că, Divinitatea ne-a implantat în creier un centru al memoriei pentru a ne servi la aducere aminte peste ani cu uşurinţă despre fapte, oameni şi locuri care ne-au marcat viaţa ; unora în mod plăcut altora mai puţin plăcut!. Numai că, unora, acest centru al memoriei, le-a fost dat să funcţioneze chiar până la sfârşitul vieţii, altora pe o perioadă mai scurtă. >>>

Melidonium III

Sâmbătă 22 octombrie 2011 a avut loc lansarea numărului III al revistei Melidonium, fondată şi realizată de Doamna Emilia Ţuţuianu, sub egida Societăţii Culturale „George Radu Melidon” împreună cu alte două cărţi editate recent la Editura Muşatinia din Roman,

22 oct 2011 lansare Melidonium III

Lansare revista Melidonium numărul III

>>>