Părtăşie la bucuria continuităţii armeneşti: Hagigadar – 500 de ani

Biserica Armeană din România a organizat pe 12 august 2012 un eveniment cultural religios de mare importanţă, prilejuit de împlinirea a 500 de ani de la sfinţirea bisericii Manăstirii armene Hagicadar de lângă Suceava. La acest edificiu s-au desfăşurat ample lucrări de consolidare şi restaurare, iar conducerea Eparhiei armene de la Bucureşti prin întâistătătorul ei I. P. S. Datev Agopian a dorit să marcheze cele cinci secole de existenţă a monumentului reprezentativ pentru cultura şi spiritualitatea comunităţii armene din România printr-o manifestare deosebită. Astfel, la resfinţirea edificiului care a coincis cu desfăşurarea pelerinajului tradiţional anual al armenilor din România de Adormirea Maicii Domnului, au fost invitaţi reprezentanţi ai comunităţii armene din România şi din întreaga diasporă armeană având în frunte pe Excelenţa Sa Karekin al II-lea, Catolicos al tuturor armenilor. Înaltul prelat armean a fost însoţit la eveniment de întreg clerul comunităţii >>>