Emilia Ţuţuianu – Autori romaşcani şi apariţii editoriale la Roman în anul 2012

cartePortrete printre rame – Gheorghe A.M.Ciobanu, Editura Muşatinia, 2012: 

,,Ca structură, conținut și mesaj, cartea reprezintă nu numai o suită de impecabile evocări a unor persoane și personalități care au marcat – intr-o forma sau alta – existența autorului, dar și o provocatoare invitație la descifrarea complexității ,,personajului” Gheorghe A.M. Ciobanu, al cărui portret refuză rama în sensul strict al termenului, aducând-o la numitorul necomun al dimensiunilor sale.

   ,,Personajul-autor” este singurul cărturar (citit  de mine) care a depășit livrescul nu din dorința sau nevoia de ,,a fi”, ci din simplul fapt că este. Domnia sa ființează fără a des-ființa pe alții, fără a abate sau muta convingeri, conștiințe și crezuri, ci asumându-și dreptul, libertatea și bucuria de ,,a fi” el însuși.”( Maria Rugină). >>>

Irina Lazăr – poezie

irina lazar„O autoare, ce apelează caracteristic la formula „dialogul monologat”, prin aceasta personalitatea ”eu-lui” ei fiind prezentă şi în partea interogativă, ca şi în cea de răspuns. O poezie, astfel, predominant lirică şi mult autoro-centristă, sau, mai altfel spus, e un comentariu „matematizat” despre viaţă, ce-şi are doar „o singură soluţie”.

Aşa „solistică” precum s-ascunde între versuri, poetica-i socio-umană străbătută de nervuri quasi-etice şi ţesută „de sus până jos”, de „of”-ul său de-o viaţă. Chiar dacă stă „pe margine” şi vede, nu-i scapă nici un fir din labirintul zilei.

Poeta constată de „una singură”, existenţa-i proprie şi acea de lângă ea. Reacţia sa de neîmpăcare la care ajunge, o extinde apoi la esenţa unui „a fi” interogativ. Protestează la lumina zilei, împotriva acesteia, apelând la o monovalenţă repetabilă şi evitând violenţa „baricadelor” plurale. >>>