Ion Ionescu-Bucovu: Ionel Teodoreanu – Medelenismul sau agonia unei lumi sufletești

Cine citește „Medelenii” lui Ionel Teodoreanu, rămâne cu nostalgia unei tinereți risipite. Moartea Olguței, lasă cititorii revoltați în fața unei sorți implacabile. Dar lumea lui Ionel Teodoreanu rămâne totuși lumea zarzărilor înfloriți de la Medeleni. „Medelenismul” lui nu s-a învechit, cum au zis unii. Majoritatea criticilor au fost de acord că evocarea copilăriei și a adolescenței la Ionel Teodoreanu trece prin Creangă , Delavrancea sau Duiliu Zamfirescu. Raiul „Medelenilor” coincide cu vârsta de aur a copilăriei „nestatornice”.

„La Medeleni” e o uimitoare explozie epic-lirică, o cascadă stilistică surprinzătoare prin atmosfera și duioșia evocărilor, un conflict de atâtea ori candid, cu episoade ce par asemenea unor frânturi de legendă. Romancierul abia împlinise 20 de ani când a scris romanul. >>>

Ion Ionescu-Bucovu: versuri

târziu

m-adun de nicăierea și iarăși mă desfac,
venit din alte veacuri, eu nu mai știu ce fac,
mă cheamă iar tulpina prin timpul meu virgin
și sunt bolnav de visuri, povești ce pier și vin,
în mintea mea tot ce s-a dus, renaște,
precum cristos făcut-a în ziua cea de paște,
sunt omul blestemat ce port în mine vini,
trecând în veșnicie pe-un eșafod de crini,
voi fi mereu grămada din marile cenuși
sau golul singuratic ce va intra pe uși, >>>

Ion Ionescu-Bucovu: Maiorescu şi Poezia „Convorbirilor Literare”

Dacă n-ar fi existat Alecsandri și Eminescu mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu „Convorbirile literare” ale lui Maiorescu. Cred că nu s-ar fi mai vorbit de ele. Junimea luase ființă în anul 1863 la Iași dintr-o pleiadă de intelectuali de formație ideologică germană : Rosetti, Pogor, Carp, și Negruzzi, avându-l în frunte pe însuși Maiorescu, toți boieri, politicieni și parlamentari. Având la bază ideologia maioresciană a formelor fără fond, spiritul critic și critica în marginea adevărului, junimiștii aveau nevoie de o revistă literară care să răspândească ideologia literară maioresciană în masa intelectualilor. Astfel apare la 1 martie 1867 revista „Convorbiri literare” care se voia continuatoarea „Daciei literare” și a „României literare”. >>>