Emilia Ţuţuianu – Floare de lotus

16După ce a privit fără întristare componentele acestei vieţi: soarele, stelele, apa, nourii…Ioana Viviana Michiu părăsindu-le a plecat „acolo în punctul fericit”, chiar dacă le iubea cu întreaga-i fiinţă…
Pe acestea le-a văzut, le-a simţit, le-a trăit, în puţina-i călătorie a paşilor săi telurici!
Visele, idealurile s-au întrerupt asemenea mersului pe valuri…Dar a făcut în aşa fel încât, viaţa sa, chiar dacă nu a avut o prea mare durată, să aibă în urma ei neuitarea…
Măsurându-şi existenţa prin luptă, muncă, cunoaştere şi perfecţiune Ioana Viviana Michiu şi-a format o concepţie justă despre ea, nelăsându-se tulburată de contraziceri şi vicisitudini. >>>

Ioana Viviana Michiu – versuri

Ioana Viviana MichiuVântul de la răsărit

Un vânt blond
Mi-a pătruns în suflet
şi mi l-a răscolit
Un vânt blond
Mi-a desfăcut cutia Pandorei
Şi m-a eliberat de tot egoismul şi
neîncrederea în mine
Un vânt blond s-a dizolvat
în eul meu,
trăieşte una cu mine
Un vânt blond s-a identificat cu mine
Şi este una cu mine,
Şi sunt una cu el,
Străbătând împreună gropi Mariane
şi atingând Evereste.
Şi ochii fericirii mi se nasc
În răsăritul ochilor lui de soare
Iar fiinţa-mi devine trestie sub
aripa mângâietoare a adierii
braţelor de zefir. >>>

Ioana-Viviana Michiu: o străfulgerare lirică

poetă, Roman

Se naşte la14 septembrie 1974, în Roman; Părinţii Gabriela şi Ştefan Michiu, mama profesoară de istorie la Gimanziul Roman Vodă, tatăl inginer. A fost un copil frumos, cuminte, meditativ, care surprindea adesea prin remarci şi raţionamente.  Cursurile liceale la Roman Vodă, secţia umană, remarcându-se ca un elev de excepţie. A participat la olimpiadele de literatură română şi limbă franceză, obţinând premii la faza pe ţară. >>>