Ioan Ţepordei – versuri

tipordei    Încotro voi ani
     scăpaţi din lemnul arzând
    prin hornul sobei?

     Ramuri uscate,
      o frunză ruginită,
                                          prima ninsoare…

   Răsar amintiri
   parcă din altă viaţă.
  Timp învolburat… >>>

Apariţie editorială: ,,Clipe”, autor dr. Ioan Ţepordei

Tepordei-copertaLirismul versului haiku din volumul Clipe, autor Ioan Ţepordei, este jocul diamantesc al sensibilităţii în mişcare, unde glasul poetului este învăluit de şi din trăirile trecute şi prezente” – editor, Emilia Ţuţuianu

 

Motto:Te voi căuta în eternitatea timpului,
dincolo de închipuire,
fără de răgaz,
clipă de clipă. >>>