Dumitru Petraș- poeme la aniversare

poet, Botoșani

   Scrisoare către Eminescu

Cu dragoste aprinsă-n amintire,

Cu cerneala adunată dintr-o stancă, >>>