Eminescu va fi sărbătorit printr-un simpozion interjudeţean la Roman

Colegiul Național “Roman-Vodă”  din Roman organizează, pe 15 ianuarie, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cea de-a treia ediție a simpozionului interjudețean “Creația eminesciană – operă deschisă”. 

CNRV

 Scopul simpozionului îl constituie creșterea calității în educație, prin formarea continuă a cadrelor didactice și implicarea elevilor în activități extracurriculare de înaltă ținută intelectuală. Obiectivele generale urmărite sunt consolidarea capacității intelectuale, prin stimularea gândirii critice și a abordării din perspectiva personală a unei teme culturale, perfecționarea continuă, prin metode ce ies din tiparele formalismului și ale obligativității, precum și abordarea coerentă, argumentată științific și motivată metodic a operei eminesciene în demersul didactic. >>>

Reclame

A.D. Rachieru- Un pariu românesc

Constatând că avem de-a face cu un autor „priceput”, „de temut” chiar, dedulcit la subtilităţile narative, cu o scriitură fluentă şi accesibilă, Constantin Dram descoperea în recentul roman al suceveanului Constantin Arcu (Cocteil în cranii mici, Paralela 45, 2011) mai multe romane. Observaţie, negreşit, valabilă, de reţinut, placată pe o altă constatare, şi ea inevitabilă. Îmbrăţişând, pe alocuri, turnura unui policier, refuzându-se unei lecturi :::