Victor Ravini – Sala de lectură (18)

Imagini analoage descriu o realitate imaginară

Americanul Richard H. Jones (1951 – , doctor în filozofie, autor a peste douăzeci de cărți despre știință și religie, în care studiază științific filozofia misticismului și alte experiențe religioase) spune că „metafora care transmite o experiență devine clară după ce experiența a avut loc. Expresia mistică e plină de sens pentru cel neluminat numai dacă el aude un conținut plin de sens, ceea ce se și întâmplă. Cei neluminați pot înțelege sensul unei metafore chiar și dacă nu știu la ce se folosește. Însă cel neluminat se bizuie întotdeauna pe înțelegerea sa ne-mistică a unor asemenea descrieri a ceea ce e mistic, ca fiind singura adevărată. De aceea descrierile efective ale misticii se vor întemeia întotdeauna pe metafore.”1 Așadar, cei neluminați nu înțeleg sensul abstract din profunzimea metaforelor dintr-un text mitologic, dar pot să fie impresionați de frumusețea sensului poetic al metaforelor.

Citește în continuare „Victor Ravini – Sala de lectură (18)”