Ştefan Dumitrescu: DESTINUL TRAGIC AL NEAMULUI TRACO-DACILOR

VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA ISTORIEI POPORULUI DACO-ROMÂN

    În istoria popoarelor și a națiunilor există momente sau perioade faste și perioade nefaste, foarte grave, foarte importante care pot să decidă soarta acelui popor o dată pentru totdeauna. Asemenea momente sunt numite clipe astrale, sau momente astrale. Acestea pot să fie pozitive sau negative, altfel spus să decidă în bine sau în rău destinul acelui popor, al națiunii respective. Sunt foarte importante (dar și periculoase dacă nu sunt fructificate așa cum ar trebui) asemenea momente și perioade astrale.

    În istoria milenară a neamului traco-daco-român au existat mai multe asemenea momente astrale. Așa după cum știm genialul Rege Burebista împreună cu preotul său Deceneu într-un răstimp de 20 de ani au reușit să adune la un loc într-un mare Regat toate triburile trace din secolul I î. e. n, care se întindeau pe o mare arie geografică, și să construiască cel mai mare Regat din această parte a lumii. Cea mai mare Construcție politico-economică-militară și culturală care s-a ridicat din neolitic până azi în aria geografică din jurul munților Carpați, din nordul Mării Negre până în Centrul Europei, din Nord de la munții Tatra, din spațiul Cehiei de azi, până în sud la granița cu Grecia.  Iată ce a putut să facă întâlnirea a doi Bărbați inteligenți, a două mari genii politico-militare, a două Mari minți pozitive (constructive, subliniem) ale acelei epoci, date de neamul tracilor. Popoarele încă nu apăruseră în istorie. Neamul fiind format din mai multe triburi înrudite, care trăiesc în același areal, au culturi înrudite și se trag din aceiași etnie, rădăcină etnică. Aceste Mari Minți pozitive în urma unei Mari Acțiuni pozitive bine gândită în prezent și în perspectivă (care a produs efecte pozitive în toată aria locuită de traci) prin conlucrarea între ele, prin cooperare și luptă bine coordonată pentru un Ideal pozitiv au reușit, cum spuneam, să construiască cel mai mare Regat din acel timp.

     Ce bine ar fi fost dacă acest Regat ar fi dăinuit câteva secole până când triburile trace s-ar fi topit într-un Mare popor bine închegat, care ar fi fost Poporul trac ! Regatul și poporul trac ar fi ocupat toată suprafața din nordul Mării Negre până în Centru Europei și  până jos la granița cu Grecia. În cazul acesta poporul trac ar fi avut o istorie mult mai bună decât a avut poporul daco-român, urmașul său direct în istorie. Este posibil ca în acest caz Regatul trac să se fi întins pe toată suprafața Europei, și Europa să fi devenit o singură țară, un singur neam, așa cum sunt indienii, situație în care ar fi avut o istorie mult mai liniștită, mai bună. Pentru că n-ar mai fi existat miile de războaie care s-au purtat între popoarele europene din antichitate până în acest moment.  Astăzi în loc de Uniunea Europeană am fi trăit cu toții demult într-o țară mare asemenea Chinei, numită Tracia, și ar fi fost, cum spuneam, mult mai bine.

     Din păcate căpeteniile de triburi mânate de setea de putere, (subliniem acest concept care a jucat în Istorie un rol nefast. Setea de putere fiind o formă de manifestare a patologiei denumită de noi Egoplasm) au organizat în anul 44 î. e. n. Complotul prin care Regele Burebista a fost asasinat. Am înțeles că sunt surse care ar lăsa să se creadă că și preotul Deceneu, cel care îl ajutase pe regele Burebista în opera lui de unire a  tracilor într-un singur Regat, și care i-a succedat lui Burebista la Conducerea Regatului trac, ar fi participat la complot. Faptul că el, un mare preot și un mare Om de știință al vremii, care a luptat împreună cu regele Burebista să ridice Marea Construcție a Regatului trac, ca apoi să îl trădeze, asta ne vorbește în mod revelator despre psihologia bolnavă celor care ajung la Conducerea popoarelor, a Țărilor, a regatelor, dar și despre psihologia neamului trac. Iată ce ne spune marele Istoric Herodot despre traci și despre psihologia lor : 

„Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”.(…) După indieni, neamul tracilor este cel mai mare; dacă ar avea o singură conducere şi ar fi uniţi în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrânt”.

  „Dar unirea lor e cu neputinţă şi nu-i chip să se înfăptuiască, de aceea sunt ei slabi. (…) La ei, la traci, trândăvia este un lucru foarte ales, în vreme ce munca câmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare; a trăi de pe urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viaţă. (…) La traci există următoarea rânduială: îşi vând copiii pentru a fi duşi peste hotare”

    Deci de la „unirea cu neputință”, adică de la dezbinarea tracilor între ei, de la faptul că nu suportă, nu acceptă să aibă o singură Conducere, de la această boală a psihologiei lor li s-a tras tracilor toată nenorocirea. Și din păcate din cauza acestei patologii, care s-a transmis pe cale genetică generațiilor care s-au succedat, au avut de suferit și dacii, strămoșii noștri, și am avut de suferit și noi, poporul român de azi.

     Degeaba au fost tracii cel mai numeros popor din istorie în ultimele secole ale mileniului I, î. e. n.  în acest spațiu european, dacă singuri și-a produs foarte multă suferință și de el s-a ales praful dispărând din istorie. Neamul tracilor s-a nenorocit, s-a sinucis în istorie pentru că aveau în psihologia lor o boală cumplită, (boala dezbinării pe care o avem și noi, românii) o patologie pe care în cărțile noastre am numit-o atomita, tendința către dezbinare, către atomizare, tendință care venea din codul lor genetic, din subconștientul colectiv al neamului tracilor. Tendință, patologie care este în legătură cu alte patologii denumite de noi, egoplasm, axiofagie, inteligența negativă. Triburile se războiau tot timpul între ele pentru că Șefii lor erau orgolioși, setoși de putere (de mărire, acesta fiind egoplasmul). De aceea nu voiau să se unească pentru a face parte dintr-o Uniune de triburi mai mare, odată ce aceasta ar fi însemnat să se integreze într-o Organizare socială mai mare, să se supună altui, altor Conducători.

    Șefii de triburi care s-au coalizat ca să-l asasineze pe Burebista au făcut-o pentru că în sufletul și în mintea lor ei nu mai voiau să se supună lui Burebista. Se simțeau că sunt prea mici, și voia fiecare să fie „mare”. De aceea nu voiau să i se mai supună regelui Decebal, pentru că aveau în ei egoplasmul, boala măririi, a egoului mărit al individului, a gloriei, setea de putere. În mintea lor ei au crezut, așa au gândit ei cu mintea lor redusă și bolnavă, așa au știut, au fost convinși ei, că dacă îl omoară pe Burebista și își desprind triburile din Uniunea de triburi care nu apucase să se topească într-un popor mai mare, ei redevenind Șefi de triburi, nemaifiind supuși unui Conducător, ei de acum sunt Mari.

     Nefiind mari Gânditori politici, care să gândească în perspectivă, așa cum a fost Burebista, dorindu-și să fie ei Șefi ai triburilor lor, pentru că numai fiind Șefi erau ei mari, nu le-a trecut o clipă prin minte că  rupându-se din Regatul trac, ei de fapt își condamnă triburile la dispariție, condamnând în același timp și neamul trac la dispariție. Tot acest sistem de raționamente care s-a născut, s-a derulat în mintea Șefilor de triburi care s-au coalizat ca să îl asasineze pe regele Burebista, modalitatea în care s-a născut în mintea lor acest plan, îl explicăm, îl tratăm pe larg în cărțile noastre „Psihologia și Pedagogia Speciei umane”, „Psihologia și Pedagogia poporului român”, „Explicarea poporului român” și „Filozofia destinului românesc. Aceste patologii ale psihologiei neamului tracilor au fost deci factorul care i-a făcut pe traci să se războiască permanent între ei și care i-a  distrus în istorie

     Actul acesta al asasinării regelui Burebista, care s-a petrecut într-un timp foarte scurt, la scara istoriei într-o fracțiune de secundă, este ceea ce am numit noi un Moment astral negativ. Din perspectiva Științei Efectologiei acest act criminal a produs enorm de mult rău, enorm de multe efecte negative în neamul tracilor, în viața triburilor, care au continuat să se războiască între ele, în spațiul regatului trac, efecte negative care s-au întins până în prezent. Și așa cum am spus, au condus la dispariția neamului trac din istorie. Pe când neamul inzilor și al chinezilor, dacă nu au avut în codul lor genetic într-o măsură atât de mare acest defect al neunirii, al dezbinării, așa cum l-au avut tracii, continuă să existe și astăzi și să își pună amprenta asupra destinului Speciei și al Civilizației umane.

    Ajunși aici să numim și să definim acesta 4 Concepte :

      1. Perioada pozitivă, perioada de construcție și de evoluție, în istoria unui popor,

      2. Opusul ei, perioada negativă, perioada de deconstrucție și de involuție,

      3. Momentul astral pozitiv, se produce într-un timp scurt și creează în istoria unui popor efecte pozitive, aceasta însemnând dezvoltarea și evoluția acelui popor, a acelui Sistem socio-economic, și

     4. Momentul astral negativ, se produce într-un timp scurt și creează în istoria unui popor efecte negative, aceasta însemnând erodarea, dezintegrarea și involuția acelui popor, a acelui Sistem socio-economic.  

    După perioada de construcție a regatului trac, care a fost o perioadă pozitivă, de dezvoltare, de creștere, care a durat câteva decenii, a urmat momentul astral negativ al asasinării regelui Burebista, după care a urmat perioada de deconstrucție a Regatului și a neamului tracilor, care s-a finalizat cu distrugerea și dispariția din istorie a regatului și a statului Trac. Iar mai târziu cu dispariția  neamului trac, a tuturor triburilor trace. Aceasta fiind una din narile catastrofe ale Istoriei speciei umane. Distrugerea, dispariția unui dintre Marile Neamuri ale istorie, așa cum ne spune Herodot, care în antichitate era, alături de neamul inzilor, printre  cele mai mari. Concluzionăm, în istoria unui neam, a unui popor, sunt foarte bune perioadele de creștere și momentele astrale pozitive, și sunt foarte rele perioadele negative, de descreștere și momentele astrale negative, care pot să distrugă un popor, o țară, sau poate o Civilizației întreagă. Conducătorii unui popor, dacă sunt mari Conductori, este bine să  pregătească dinainte inteligent și atent, cu știință premisele pozitive, care vor pregăti mai târziu apariția și dezvoltarea perioadelor pozitive, de crește, și chiar momentele astrale pozitive. În aceasta constă geniul unui Conducător. Ferice de neamurile și de popoarele care au dat mari Conducători. 

Publicitate