PRĂZNUIREA SFÂNTULUI EVANGHELIST MATEI

„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” – Ioan: 12,13

Binecuvântează, Doamne, moștenirea Ta, poporul român și România! – Maria Filipoiu

Matei a fost ,,Darul lui Dumnezeu,, pentru poporul lui Israel.

Numele Matei poate fi tradus drept „Darul lui Dumnezeu” și are rădăcinile în limba ebraică – Matithjah, care este alcătuită din elementele „matath” („dar”) și „jah”, o formă de prescurtare al numelui Jahve (Dumnezeu). Sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este însemnată în calendarul creștin ortodox la 16 noiembrie. Deși nu este cu cruce, sărbătoarea are semnificație deosebită pentru Ortodoxie și pentru cei care poartă numele de Matei.
Sfântul Matei este unul din cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști, alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfântul Evanghelist Luca și Sfântul Evanghelist Marcu. Sfântul Apostol Matei este autorul uneia dintre cele patru Evanghelii, care alcătuiesc partea principală a Noului Testament. Despre viața Sfântului Apostol Matei se știe că locuia în Capernaum și era vameș în vremea în care Iisus Hristos propovăduia în ținutul Galileii. Fiind martor al minunilor săvârșite de Iisus, Sf. Ap. Matei a urmat chemării „Vino după mine!” pe care i-a adresat-o Mântuitorul. A fost numit Levi al lui Alfeu, de către ceilalți trei evangheliști, pentru a i se acoperi viața de vameș, așa cum era cunoscut, pentru cinstea apostoliei în care a ajuns apoi, dar Sf. Ap. Matei, din multă smerenie, scria singur despre sine în Evanghelia sa și arata pe față numele său, povestind înaintea tuturor viața pe care a avut-o mai înainte, spre a-și mărturisi păcatele. Ocupația de vameș era disprețuită de evrei, căci vameșii strângeau dările ce se cuveneau stăpânirii romane săvârșind adeseori abuzuri. Despre alegerea sa, Sf. Evanghelist Matei a scris: „Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis acestuia: Vino după Mine. Și sculându-se, a mers după El” – Matei: 9,9
Apoi Domnul a intrat în casa acestui vameș, unde s-a făcut ospăț și s-au adunat vecinii, prietenii și mulți cunoscuți, vameși și păcătoși, care au stat alături de Hristos. S-a întâmplat ca acolo să vină și farisei, iar aceștia au întrebat ucenicii Mântuitorului, de ce dascălul lor mănâncă și bea cu păcătoșii și cu vameșii. Iar Domnul, auzind cuvintele lor, a zis către dânșii:
„Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar mergând, învățați ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință” – Matei 9, 12-13.
Din acea vreme, Sfântul Apostol Matei s-a făcut ucenic și L-a urmat pe Hristos, învrednicidu-se a fi unul dintre cei doisprezece apostoli. Ca învățat, a scris una dintre cele patru Evanghelii, în limba aramaică, aceasta fiind cea dintâi în ordine cronologică (anii 43-44).
A propovăduit Evanghelia în țara sa, apoi în Parția, Midia, Etiopia, vestind tuturor, mântuirea prin credința în Iisus Hristos, pentru care a suferit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug. De aceea este prăznuit și cinstit atât în Calendar Ortodox (Sf. Ap. și Evanghelist Matei), cât și în Calendarul Greco-catolic (Sf. ap. și ev. Matei), în ziua de 16 noiembrie.
În această zi se transmit mesaje celor care poartă numele Sfântului Evanghelist Matei, prilej de urări și din partea mea:
Sfântul Matei, al cărui nume îl porţi, să-ţi dăruiască sănătate, bucurie şi pace în suflet!
La mulți ani binecuvântați!

16 noiembrie 2021
Maria Filipoiu
București – România