Emilia Ţuţuianu – Irimescu demiurgul de tăceri

Irimescu demiurgul de tăceri

Opera personalităţii artistice marcante a urbei fălticenene, Maestrul Ion Irimescu, explorată în volumul Irimescu demiurgul de tăceri, semnat de eseistul romaşcan Gh. A. M. Ciobanu, a avut lansarea marți 19 iulie 2016, cu ocazia Zilelor oraşului Fălticeni, la Muzeul Ion Irimescu din localitate.
Editura Muşatinia a primit cu deosebită onoare participarea la acest eveniment, intitulat Sub semnul Lovineștilor, datorat în parte familiilor de notorietate: Lovinescu, Tatos, Ghițescu, Gorovei, Sadoveanu, Costăchescu, și altora, a căror bogăție intelectuală a rămas pecetluită în istoria culturii locale și naționale.
Prietenia dintre scriitorul Gh. A.M. Ciobanu și Maestrul Irimescu a făcut posibilă alăturarea numelui editurii romașcane Mușatinia lângă acela al marelui sculptor odată cu realizarea volumului Irimescu demiurgul de tăceri, ce constituie o tipăritură de excepție prin tematică și prin implicare în actul editorial – albumul cu reproduceri din opera Maestrului, concepția grafică și prezentarea fiind realizări ale Editurii Mușatinia.
Volumul de față este prima traducere în limba engleză a unei cărţi despre opera Maestrului din Fălticeni – realizată de traducător Mihaela Gheorghe – fapt ce conferă universalitate destinului cărții, volumul putând intra astfel în circuitul cultural mondial. Un sumar şi în limba italiană, semnat de pr. Eugen Răchiteanu, întregeşte abordarea operei irimesciene în lumea culturală internaţională.
Pentru eseistul nonagenar romașcan Gh. A. M. Ciobanu volumul de față se constituie într-o veritabilă încununare a activităților de critic de artă, având ca materie primă creația unui Ceahlău al sculpturii românești, Maestrul Ion Irimescu.
,,Dl Gheorghe A. M. Ciobanu este un caz unic și special în cultura română – consemnează scriitorul Ștefan Dumitrescu în cronica sa despre acest volum – nu am mai întâlnit un alt Creator care să fie și poet și eseist, critic și istoric literar, prozator și muzicolog, creator de limbaj muzical.”
„… mărturisesc că ne găsim în fața unei capodopere, din toate punctele de vedere, a unei cărți foarte importante pentru cultura română, de aceea îi îndemnăm pe cititori să se aplece asupra ei cu răbdare și cu dragoste, pentru că vor trăi mari bucurii estetice. Cu această carte de excepție, cultura română și istoria artei plastice sunt mult mai bogate!”
Editarea acestui volum a fost posibilă prin implicarea Consiliului Local Fălticeni, a domnului primar Gheorghe Cătălin Coman, a domnului profesor Gheorghe Dăscălescu, directorul Muzeului și Fundației Ion Irimescu din Fălticeni, a regretatului artist plastic Ion Grigore şi a Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., prin președinta ei doamna profesor Ioana Grosaru.
,,Am gândit că a susține apariția cărții despre Maestrul Irimescu este un gest insignifiant în comparație cu contribuția și rolul său în cultura neamului românesc, cultură la care un aport pe măsură au adus și italienii stabiliți în România de-a lungul anilor. Sculptorul Ion Irimescu merită gestul nostru și împărtășim această recunoaștere prin ajutorul pe care l-am dat pentru editarea cărții Irimescu demiurgul de tăceri” – a subliniat prof. Ioana Grosaru în fața publicului iubitor de cultură prezent la eveniment.
Totodată, este cunoscut faptul că orașul Fălticeni este și un oraș special, cu o încărcătură de spiritualitate aparte, ce a atras în decursul veacurilor pe lângă persoane de diferite naționalități și italieni care s-au statornicit în aceste locuri.
Profesori, scriitori, personalități implicate în viața culturală fălticineană au trăit bucuria participării la acest eveniment organizat în parteneriat cu Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT.
Am luat în considerație și faptul că viața maestrului Irimescu s-a împletit și cu alte destine la fel de extraordinare. Evocându-le vom mai face în acest fel încă un pas spre nemurirea lor și a Lui. Maestrul Irimescu a făcut parte dintr-o mare familie cu rădăcini franco-italiene, care a dat culturii românești oameni de excepție. Aici intervine legătura cu italienii prin familia Cazaban, Ademollo, Barberis, Maestrul fiind verișor după mamă cu profesoara și compozitoarea Mansi Barberis.
„Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. își face un titlu de onoare, ca alături de promovarea limbii materne italiene, a tradițiilor specifice civilizației italiene, ori de câte ori are ocazia să facă astfel de demersuri, iar prin posibilitățile de care dispune să își aducă aportul la promovarea, la sporirea valorilor spirituale ale minorității pe care o reprezintă și majorității în care este profund ancorată” a punctat prof. Ioana Grosaru – președinta Asociației Italienilor din România.
Apariția cărții profesorului Gh. A.M. Ciobanu, mai înseamnă ceva, un plus de valoare care se adăugă spiritualității colective, nu numai locale, universale chiar. O spiritualitate încărcată de multiculturalitate, fiindcă se poate afirma că orașul Fălticeni a fost și este cadrul de exprimare a unor persoane de diferite naționalități, prin oamenii de cultură pe care i-a dat, personalități cu identități și ascendențe europene, de la francezi, germani, polonezi, greci – italienii avându-şi locul lor special în această diversitate națională și culturală.
Nu pot să închei fără a mulțumi scriitorului Ștefan Dumitrescu care remarca: ,,Lectura cărții este o invitație, o chemare la un excurs epistemologic și estetic fascinant într-o țară de basm și de revelații, dar și o ilustrare a ceea ce sufletul românesc a creat, după Brâncuși, mai frumos, mai profund, mai înalt, mai miraculos în arta plastică, în sculptură. O dată introduși în acest univers fantastic ne trezim înfiorați de emoție, într-o geografie nesfârșită de forme sculpturale în care esența realului, iluminarea, revelația și fantasticul se îngemănează, ca să ivească în toată subtilitatea și frumusețea lui sensul operei. Sensul vieții, al minții, al sufetului omenesc, al dragostei, al setei de absolut. Pentru că o dată pornit împreună cu autorul pe aripile acestui excurs epistemologic te găsești simultan în planul concret al solului artistic, dar și în văzduhul metafizic al esențelor, al revelațiilor, al Ideilor pure”.

Dintre participanții la eveniment amintim pe prof. Mioara Gafencu, prof. univ. Dan Dascălu, prof. Ioana Grosaru (președinte a Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT), av. Andi Grosaru, ing. Dorin Dospinescu, prof. univ. Nicolae Maxim, prim solist al Filarmonicii ,,George Enescu” din București, secondat de pianistul Laur Hreniuc, pictorul Gabrel Baban, poetul Mihai Niculiță (membru al Asociației italienilor din România).

Editor, Emilia Țuțuianu

DSC_9038

DSC_9015