Drept la replică – Adevăr şi cunoaştere

În articolul Apariţie editorială: ,,Monografia comunei Cordun” din Ceahlăul (28-10-2014) http://ziarulceahlaul.ro/aparitie-editoriala-monografia-comunei-cordun/ sunt aduse acuze nefondate Editurii Muşatinia din Roman, astfel vă informăm:
– Constantin Tudor nu a fost profesor! A lucrat la Primăria Cordun ca funcţionar şi la Petrotub SA Roman, având o pregătire şcolară medie; în timpul liber consemnând, cu creionul, într-un caiet, întâmplări şi fapte din localitatea Cordun: povestiri din comunitate, auzite de la cetăţenii comunei. Acest caiet de povestiri – însemnări, de 50 de foi (fără nici o fotografie, document etc.), a fost încredinţat editurii Muşatinia de către Primăria Cordun, cu rugămintea de a fi valorificat şi completat pentru a se realiza o monografie absolut necesară localităţii.

Materialul brut semnat de Constantin Tudor nu îndeplinea nici pe departe criteriile unei monografii: exprimarea ideilor, gramatica frazei şi informaţia prezentată fiind deficitară – acest lucru a fost îmbunătăţit în text prin contribuţia editorului Emilia Ţuţuianu.
Toate acele însemnări au fost prelucrate, structurate, cu mult profesionalism de către editor, pentru a se îndeplini criteriile unei monografii adevărate. O monografie implică muncă de cercetare – în instituţii abilitate – ale unor lucrări speciale cu regim de fond documentar – studiu aprofundat privind viaţa unei comunităţi, cu valorile sociale şi materiale caracteristice acelei aşezări. Având acordul domnului Constantin Tudor şi al domnului primar ing. Diaconu, primarul comunei Cordun, Editura Muşatinia a realizat punerea în pagină a monografiei, reuşind editarea volumului din 2003 – indispensabil şi important pentru comunitatea Cordun.
– Pentru onestitatea şi munca depusă de editura Muşatinia pe pagina de gardă a volumului publicat în anul 2003, s-a consemnat clar: ,,Această monografie a satelor Cordun şi Simioneşti a apărut cu sprijinul d-lui ing. Adrian Diaconu, primar al comunei Cordun” şi ©Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin Editurii Muşatinia – drept conferit atât de autor cât şi de Primăria Cordun, care constatând implicarea complexă a editurii într-un astfel de demers editorial, a dorit ca această lucrare să poată fi întregită şi completată în viitor, atunci când se vor deţine mai multe date şi informaţii.
,,Proprietatea intelectuală a lui Constantin Tudor” este caietul cu însemnările de la care s-a plecat la conceperea textului monografiei şi care v-a putea fi studiat într-un viitor muzeu al satului Cordun.
– În anul 2013, împreună cu Editura Muşatinia şi ziarist Cristiana Bortaş am reluat editarea cărţii, pornind de la premisa că viaţa comunei Cordun în decursul a 10 ani, a suferit importante şi semnificative transformări. Consultând şi analizând importante documente din: Arhivele Naţionale Iaşi, Visteria Moldovei; Arhivele Naţionale Neamţ; Arhiva de Stare Civilă a comunei Cordun pe anii 1902-2002; Arhiva ordinară a Primăriei comunei Cordun; Colecţia Ziarului de Roman; Monografia satului Pildeşti; preot Ioan Pelin – Încercare de monografie a satului Simioneşti; Încercarea de monografie a comunei Cordun întocmită de profesorul Victor Grumăzescu din Roman; relatări verbale şi fotografii de la: Ion C. Radu, Gh.L.A. Miron, Gh.V.D. Alexandru, Adrian Diaconu, Georgeta Diaconu, Vasile Bejenariu, Valeria Ionescu, Emil Ignat, pr. Vasile Trofin, Costel Iamandi, Eugenia Hristea, Ana-Maria Dumitru, Ecaterina Gină, Adrian Cristoveanu, Dana Mayerhoffer, Vasile Cajban (adunate şi consemnate de editor Emilia Ţuţuianu); G.T. Kirileanu- Hotărnicia răzăşilor dorneni – în revista Apostolul din 1941, Piatra Neamţ; Gheorghe Ion Lahovari – Dicţionarul geografic al României, 1899; Grigore Tocilescu- Manualul de istoriei al României, 1900; I. Grămadă- Cum era pe vremuri la noi în Bucovina; Silviu Vacaru, Mircea Ciubotaru, Lucian Valeriu Lefter- Catagrafiile Ţinutului Roman, 1820… şi lista continuă cu peste 40 de documente bibliografice consemnate la sfârşitul monografiei.
S-a respectat întrutotul primul format al monografiei, completându-se cu documente autentice din arhive, fotografii (contribuţie exclusivă a Editurii Muşatinia), îmbogăţind considerabil volumul anterior cu informaţii actualizate la zi privind istoria acestei aşezări, spre respectul şi totala noastră consideraţie – aspect apreciat de altfel de ,,autoarea” articolului ca fiind ,,pe măsura spiritului dinamic al locuitorilor din sudul judeţului”(!?) – menţionăm că localitatea Cordun este amplasată în estul judeţului Neamţ (n.n.)
De altfel editorul specifică clar în prefaţa volumului – ,,prezenta ediţie păstrează datele de bază ale lucrării” – din respect şi deontologic profesional pentru Constantin Tudor – şi mulţumeşte tuturor colaboratorilor – care au avut contribuţii la apariţia volumului – menţionaţi la pagina 4 şi 322.. Dacă în primul volum sunt înserate 19 note de subsol (surse de informare) volumul reeditat s-au folosit de peste 40 de surse de informare, documente, etc. care au stat la baza acestei reuşite editoriale. Practic a fost imposibil să fie notat la fiecare capitol contribuţia fiecărui autor în parte, dat fiind faptul că fost o muncă de echipă, cu completări şi implicări necondiţionate.
,,Informaţiile bogate, privind migraţia unor familii din ,,cordonul” Bucovinei de Nord” – cum apreciază ,,autoarea” articolului este exact materialul completat de cele două autoare ale volumului – pe lângă segmentul istorico-economic (lipsă în primul volum!), segmentul cultural (lipsă în primul volum!), segmentul etnografic (lipsă în primul volum!), oameni şi fapte (lipsă în primul volum!), investiţii la Cordun (lipsă în primul volum!), mărturii şi amintiri (lipsă în primul volum!) şi cel mai important material care a completează monografia este istoria satului Simioneşti, valorile sale istorice, economice, culturale şi etnice, care prezintă în monografie, pe aproximativ 60 de pagini (în vol. din 2003 au fost alocate, în informaţii doar 13 pagini) viaţa satului Simioneşti în decursul istoriei.
Monografia prezintă în 326 de pagini istoria comunei Cordun, îmbogăţind şi întregind volumul din anul 2003, care însuma doar 178 de pagini, fiind o reuşită editorială pentru comuna Cordun – acest fapt datorându-se editurii Muşatinia, dnei. Cristiana Bortaş şi regretatului Constantin Tudor.
În finalul monografiei se menţionează: ,,această lucrare deschide drum şi celor care vor dori să completeze, spre luminarea actualilor şi viitorilor locuitori din Cordun şi Simioneşti acest volum”
Regretăm că autoarea articolului din ziarul Ceahlăul nu s-a documentat mai mult sau nu a acordat suficientă atenție specificațiilor făcute în prefața volumului, cu atât mai mult cu cât caracterul științific al celei de a doua ediții este dat de arhitectura ei, de bogăţia informațiilor şi a diversității prezentării în imagini.
Totala noastră apreciere şi recunoştinţă pentru cei care au trudit, necondiţionat, la apariţia acestui important document istoric pentru comunitatea noastră, apreciat de importante personalităţi locale, ca: prof. univ. dr. Tudor Ghideanu, prof. dr. Vasile Ursachi, prof. Gheorghe A. M. Ciobanu, ca şi de alte personalităţi care au studiat această carte.
Considerăm că ziarul Ceahlăul http://ziarulceahlaul.ro/, nefăcând uz de deontologia profesională, a oferit cititorilor săi informaţii eronate, promovând un text subiectiv neargumentat, autoarea fiind şi în conflict de interese – atât timp cât în familie există o editură – menit să aducă deservicii de imagine Editurii Muşatinia, editură care se bucură de totala noastră apreciere şi consideraţie dar şi de respectul şi recunoştinţa întregii noastre comunităţi.

primar comuna Cordun, ing. Adrian Diaconu

editor Editura Muşatinia, psiholog Emilia ŢuţuianuPages-from-REPLICA-724x1024

Pages-from-REPLICA-2

(textul scrisorii trimis cotidianului în care a apărut articolul http://ziarulceahlaul.ro/drept-la-replica-adevar-si-cunoastere/)