George Anca: Poeme din Tangoul tigrului

george ancanu mai sunt

nu mai sunt aşa trist
să scriu un tango
nu sunt argentinian
abia ghitara Gita
pe post de cumparcita
Montevideo vide
cu viza se divide
mi-o trece săptămâna
zicându-ţi săru-mâna

la trei

la trei cu Dante timpul
dilatat vântului
în goană după minge
ne-om mai vedea
de dincolo de noi
în coarne cocardă
cei din Ushuaia
vor muri ultimii
iubiţi ucigaşi
Sarmiento a adus
profesori din Boston
Borges l-a iubit pe Poe
citeşte egumene
tămâie pe nările
aerului de lemn
Matilda cu
băiatul în Huşi
însurat în Ushuaia
crucea de pedeapsă
niciun templier
n-am ţară pe mară
de-ar exista români
m-aş sinucdie
cu doxa pe Moxa
talie înaltă
sânge muzical
tango sub măslin

de talie

de talie înaltă
cu sânge muzical
femeia o dansează
gaucho şi pe cal
când şi creastă casnică
la praznic năprasnică
la a noastră paşnică
la a voastră straşnică
n-am convivialitatea
gaucho
necum urbanitatea
tango
calc balc
pe gheizer
piritele
fără pământului
magia maja
orga orgie
bucla de timp
paralelă pampei
taci calomnii
paradă prada
întorci din pampa
caravela
pune-ţi tu acele cancerului
pe lucerna tăiată să-nvie
fluturelui alb soarele
lătrându-ni-l căţel de pământ
meniul canibalilor
ne-o fi diferenţiind
mai stăm noi
de vorbă hapleo
mi-e frig în bucătăria
cu mâncare rece
încarcerat în
tunsoarea câinelui

ajută-mă Doamne

ajută-mă doamne şi toţi din vitralii
culori pe arhitecturi decorate
şi oameni închinăciuni estetice
nu-mi domoli credinţa
nu-mi întări păcătoşenia
iarna frigului mi-e cald de tine
te compun în ce am de făcut
mai ca o descoperire Doamne
credeam că vreau să văd
într-o doară departe domul
poate pe via Dante biblioteca
văd că te ţin de vorbă
iartă-mă îmi eşti aură
o mântuire fără prurit
mă împăroşase bătrâneţea
o chiuvetă o porneşte crâsnicul
şi bate ca ăl de az-noapte
de vreme încă da’ eu picasem
aste nepotriviri ambiţioşilor le căşună
am drum lăudat a arătare
ce străbătui o viaţă până aici
în faţa ta nici apăsătoare ceaţă
lumina electrică de scris
închinata compoziţie râvnită
fără şansa auscultaţiei întru
slava ta singuratică lumea
se va înfiinţa peste două ore
în odihna orgilor din tot catolsoborul
Catilina şi n-ar mai fi fost ceruit
piatra alpină nu se mai tăia palat
de-mi caut umilinţa de dinţi
edentarea împăcarea rugarea
în Trento Doamne să trăieşti
şi viaţa păcătosului de mine
cât nu te-o abate de la
globalismul altora mai inhibant
unde-l voi suporta săptămâna asta
iar chiuveta crâsnicului
răcoarea de neviscolit pe când muzica
nu ţi-ar veni să mă devii
vorbesc cu îngrijitorul
deviatorul rămăşiţelor
tsunami la rece în Alpi
scrisoare cui şi maicii şi fiicei
o feminizare trentin-catedrală
bisericoasă ocazională catolicizare
promise inspiraţii din stradă
cum devremele duminical
puse pe mine valea construită
s-o slăvesc dumnezeiesc
păi fie-i episcopii prinţii părinţii
fiii fiicele şi-aşa fericire
defilau paşi de gheenă

la pridvorul pietruirii
înaltul înaltului coroana
cerească în turle ascuţite
mă îndemn o pagină absconsă
finirea lunii de sărbători
şi plecarea în munţi la modă
o căutare dinspre orgă
tăcută încă o oră şi ceva
aş fi zvăpăiat arhitecturi
cu brăcinarul îngheţat
aşa ştim unul Dumnezeu
omenindu-ne prin fiul său
ce evanghelie ce chetă
pe tren de-o şi opri încet
mergând şezând pregând
preghiamo pregându-ne
pederostul convenţiei
care-mi tuşeşte aşteptarea
ne-om celebra neadresă
mamelor din biserică
nici să ni se întâmple minciuna
neîncercării de vers o pală
pe spală ca-n albie cu om
Adige limpede peşte
Cristos ne binevoieşte
Krishna pe capră ne războieşte
sabia cui adusă cui
neagăţată în nici cui
pe pace adormirea la ziua
transcrisă ezitare fericirii
ce faci nu-mi place milităria
ani de părinţi la austrieci
tocmai şi kaiseri de Sibiu
ce de romani până-n nord
auto Dacia paradisul reclamei
cât ne-om auzi împărăteşte
satele basmelor redivivant
ce batic din Bathinda şal din Trento
unde ne ţesem urare tardivă
oricum de bine-primit la o adică
de n-aş mai pleca şi mai am de colindat
speriaşi absida speriaşi omida
vitraliile altarului liber cu noi
oprire blitzului a zăpezi cu voi
penumbra să trăiască tot cu mine
viaţa să vă fie aer de zăpezi
oceanul ucigaş vă ocolească
de unde sufletele dârdâie pe palton
planton morţii de instantaneitate
pedepsitoare din ce părtinire